Je Gazprom politicky strategický?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Medvedev tvrdí, že Gazprom, ktorý kontroluje tretinu svetových zásob zemného plynu, je v Európe vnímaný ako „nástroj ruskej zahraničnej politiky.“ Dedukuje, že vyššie dodávky zemného plynu z Ruska pokladá Brusel za bezpečnostnú hrozbu. Hlavným argumentom Európy je, že ruská firma by mohla kedykoľvek „prerušiť [energetické dodávky] z politických dôvodov,“ čo je podľa Medvedeva „absurdné.“

Základom stereotypného vnímania Ruska ako energetického hráča je nepochopenie ruských reálií a firemnej stratégie Gazpromu. Štátny monopol je „komerčne zameraná spoločnosť,“ ktorej hlavným cieľom je dlhodobá stabilita dodávok zemného plynu. Medvedev vysvetľuje, že cenové vojny s Ukrajinou a Bieloruskom boli dohrou neochoty „partnerov“ zaplatiť faktúry.

Odkazujúc na „tretí energetický balíček“ Komisie, v súvislosti so zmenami v plynárenskom sektore Medvedev hovorí, že EÚ má v úmysle posilniť investovanie do „cezhraničných [energetických] prepravných systémov s cieľom zabezpečiť bezpečnosť dodávok.“ Domnieva sa, že takýto prístup zvýhodňuje obchodných sprostredkovateľov a „špekulantov pred trhovými hráčmi, ktorí majú prístup k zásobám plynu.“ Návrh legislatívy tiež vyvoláva rad otázok spojený s vlastníckym právom.

Svoju štúdiu uzatvára tvrdením, že Rusko je viac závislé na Európe, než na komkoľvek inom. Pre takýto charakter vzťahu existuje niekoľko dôvodov:

  • investície EÚ v Rusku sú 7-8 razy vyššie, než ruské investície v Európe;
  • niektoré z európskych firiem (napr. BASF, ENI)  majú významnú účasť v ruskom energetickom sektore;
  • v sektore obchodovania so surovou ropou je viac ako polovica produkcie v rukách súkromných alebo zahraničných spoločností.  

Kompletné znenie analýzy v anglickom jazyku si môžete prečítať na tejto linke.