Poľsko vetuje svoju vlastnú budúcnosť

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Nebolo prekvapením, že Poľsko použilo ďalšie veto na poslednom stretnutí ministrov životného prostredia dňa 9. marca. Tentoraz nedokázalo akceptovať míľniky pre nákladovo efektívne znižovanie emisií do roku 2050. V júni 2010 odmietlo závery Rady kvôli výzve na zníženie emisií skleníkových plynov o 25 % do roku 2020. V súčasnosti sa zdá, že primárny cieľ poľskej vlády je blokovať klimatickú agendu EÚ a vetovať všetky klimatické ciele, bez ohľadu na časový rámec alebo úroveň ambície.

Od začiatku členstva Poľska v EÚ v roku 2004 bol jedným z hlavných cieľov Donalda Tuska vyhnúť sa dvojrýchlostnej Európe. Táto rétorika sa úplne vytratila vtedy, keď šlo Poľsko proti celej EÚ zatiaľ čo 26 krajín podporilo plán EÚ pre redukcie emisií do roku 2050. Boli to zlé správy pre Európu, ale ešte horšie pre Poľsko. Zlyhanie v modernizovaní zastaraného energetického systému kvôli nedostatku zelených investícií je teraz pre Poľsko skutočnou vyhliadkou. Je to tiež zlá správa pre poľskú spoločnosť.

V rozpore s tým, čo tvrdia poľskí predstavitelia, nedávny prieskum Inštitútu pre udržateľný rozvoj ukazuje, že Poliaci podporujú väčšie klimatické úsilie. Počet občanov, ktorí podporujú obnoviteľné zdroje energie neustále rastie a väčšina Poliakov b bola rada, keby vláda investovala do zeleného hospodárskeho rozvoja. Nedávny prieskum Eurobarometru ukazuje, že takmer 70 % poľskej spoločnosti verí, že boj s klimatickou zmenou a efektívnejšie využívania energie môže povzbudiť ekonomiku a stimulovať rast pracovných miest v EÚ.

Nedôvera Varšavy v debatu o klíme pramení z hlboko zakorenenej historického dedičstva podozrievania. Poľské vetá pripomínajú liberum veto zo 17. storočia, nástroj, ktorý umožňoval ktorémukoľvek poslancovi parlamentu ukončiť zasadnutie parlamentu v prípade, že nebola jednohlasná zhoda (čo v konečnom dôsledku prispelo k úpadku Poľsko-litovskej únie).

Všeobecná viera, že zlaté pravidlo zahraničnej politiky je „ak potrebujete pomocnú ruku, je na konci vášho ramena“ je v súčasných politických debatách evidentná. Dnes počas diskusií o výzve klimatickej zmeny politici vo Varšave hovoria, že poľská ekonomika založená na uhlí  čelí bezohľadnému útoku. Tvrdia, že hlavný cieľ klimatickej politiky EÚ je vytvoriť trh pre dánske a nemecké technológie obnoviteľnej energie a Poľsko jediné udatne oponuje šialenosti EÚ v znižovaní emisií. Ale táto rétorika nedôvery a pohľadov späť je v zjednotenej Európe nerozvážnou.

Pre modernizáciu sektora elektriny, tvorbu atraktívnych zelených pracovných miest a povzbudenie energetickej bezpečnosti krajiny, musí poľská vláda prekonať mýty, ktoré stoja za podozrievaním zelenej budúcnosti EÚ. To, čo Poľsko potrebuje nie je Ďalšie veto, ale vízia toho, ako prekonať závislosť na uhlí. Len tak môže vybudovať konkurencieschopné a silné zelené hospodárstvo budúcnosti. V Poľsku je dostatok vetra, dostatok potenciálu pre úspory energie a dostatok šikovných rúk, aby sa to uskutočnilo.“