Únia je čoraz závislejšia na dovoze ropy. Slovensko je najzraniteľnejšie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

emisie z dopravy elektromobilita ropa energetická bezpečnosť

Závislosť EÚ na dovoze. GRAFIKA-T&E

Závislosť Európskej únie na dovoze ropy sa za posledných 15 rokov zvýšila. V roku 2015 zaň zaplatila 215 miliárd eur.

Upozorňuje na to štúdia britskej konzultačnej spoločnosti Cambridge Econometrics, ktorú si objednala bruselská mimovládna organizácia Transport & Environment.

Najviac na dovoze ropy do EÚ zarábajú ruské firmy Rosneft a Lukoil. Plynie im asi tretina príjmov z predaja. Ďalších 20 percent si delia nórsky Statoil a saudskoaramské Saudi Aramco. Firmy z krajín mimo EÚ sa na dovoze podieľajú podľa štúdie až z 80 percent.

Najohrozenejšia V4

Analýza zverejnená v júli zároveň konštatuje, že závislosť EÚ na geopoliticky rizikových krajinách, predovšetkým na Rusku, sa zvýšila.

Najzraniteľnejšou krajinou je Slovensko. Spomedzi štátov EÚ mu najviac hrozí prerušenie dodávok ropy. Do skupiny piatich najohrozenejších krajín však patria aj jeho susedia – Maďarsko, Česko a Poľsko – spolu s Gréckom. To dováža až 40 percent ropy z Iraku.

Slovensko má rizikový faktor vyše šesť, Maďarsko päť, Česko štyri a Grécko vyše tri. Poľský rizikový faktor je tiež nad úrovňou tri.

Doprava je kľúčová

Transport & Environment pripomína, že dve tretiny dopytu po rope tvorí sektor dopravy. Zahŕňa cestnú, leteckú a lodnú dopravu. Z dopravy zároveň pochádza najviac emisií CO2.

„Pre zníženie neistoty v energetike je potrebné zníženie spotreby ropy v doprave,“ konštatuje štúdia. „Prispieť k tomu môže významným spôsobom solídny a ambiciózny rámec pre dekarbonizáciu dopravy.“

Sieť aktivistov so sídlom v Bruseli vkladá nádeje do pripravovanej európskej stratégie pre nízkoemisnú mobilitu. Európska komisia by ju mala zverejniť v stredu 20. júla.

Nová európska stratégia

Transport & Environment žiada, aby stratégia viedla k štandardom pre emisie CO2 z osobných, úžitkových a nákladných vozidiel v roku 2025. Európa tiež podľa organizácie potrebuje integrovanú stratégiu pre rýchlejší nástup elektromobility v doprave.

Nevyhnutná je preto modernizácia elektrických sietí, ktoré sa budú opierať o inteligentné (smart) technológie a obnoviteľné zdroje energie. Elektromobilite sa preto musí prispôsobiť aj priemyselná politika.

EÚ napokon potrebuje znižovať emisie CO2 v leteckej a lodnej doprave.