Návrh sme spravili vyvážene, mali sme kritiku z oboch strán

Minulý týždeň ste navštívili Londýn a Paríž, teraz ste v Bratislave a smerujete do Kodane. Témou vašich diskusií je návrh Komisie pre oblasť klímy a energetiky do roku 2030. Na základe získavaných informácií, môžete porovnať pozície týchto krajín?

 

Očakávajú sa tvrdé rokovania o balíku pre klímu a energetiku do roku 2030. Môžeme byť ale trochu optimistickí ohľadom opatrení, na ktorých by sa EÚ mohla ľahšie dohodnúť?

 

Environmentálne skupiny ani prívrženci energetickej účinnosti neboli spokojní s tým, čo Komisia predložila. Napríklad firmy vyrábajúce izolácie hovoria o presune aktivít mimo Úniu (low carbon leakage) z dôvodu neistoty pri politike energetickej efektívnosti…


Rozhovor sa uskutočnil 3. februára 2014 v Bratislave. Po bilaterálnych stretnutiach so slovenskými ministrami sa komisárka zúčastnila diskusie, ktorú organizovala Americká obchodná komora v spolupráci so Zastúpením EK na Slovensku.