Banková únia zapúšťa prvý pilier

zdroj: EU

„Uplynulý rok bol jedným z najnáročnejších v histórii ECB. Sme pripravení ujať sa našich úloh. Ako sa od nás odôvodnene očakáva, budeme prísni a dotieraví, ale spravodliví, pod verejným dohľadom, no nezávislí,“ vyhlásila na vypočutí pred členmi Výboru pre ekonomické a finančné záležitosti Európskeho parlamentu šéfka dozornej rady jednotného mechanizmu dohľadu (SSM) v rámci ECB Daniela Nouyová.

Europoslanci si vyžiadali stretnutie s Nouyovou po tom, ako ECB koncom októbra zverejnila výsledky záťažových testov európskych bánk. Neprešlo nimi 13 bánk, ktorým chýba kapitál v celkovej výške 9,5 miliardy eur.

Nouyová europoslancov ubezpečovala, že chýbajúci kapitál už nebudú zabezpečovať verejné peniaze. „Očakávame, že medzery vyplnia súkromné zdroje,“ povedala.

Iba v ojedinelých prípadoch môže byť zvolený v iný postup, no už za nových podmienok, vyžadujúcich účasť veriteľov.

„Som presvedčená, že banky dokážu vyriešiť svoje problémy cez vnútorné opatrenia a cez finančné trhy,“ dodala.

Cieľom jednotného mechanizmu dohľadu (SSM) so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom, separátne od sídla ECB, je lepšie predvídať a rýchlo riešiť krízové situácie v bankovej sfére.

Pravou rukou Nouyovej pri plnení tejto úlohy bude Sabine Lautenschlagerová, takisto členka riadiaceho výboru ECB.

SSM bude sledovať 120 najväčších bankových inštitúcií v eurozóne, ktoré spolu predstavujú viac ako 80 % bankových aktív v tomto regióne. Počet sledovaných bánk sa zvýši, ak sa aj ďalšie členské štáty EÚ, ktoré nepoužívajú jednotnú európsku menu, rozhodnú pre vstup do eurozóny.

Ďalších 3500 bánk menšieho strategického významu zostanú aj naďalej predmetom dohľadu zo strany národných regulátorov, ECB si však vyhradzuje právo prevziať kontrolu nad nimi v prípade problémov.

Jednotný bankový dohľad by mal byť doplnený jednotným mechanizmom riešenia krízových situácií (SRM) a zavedením európskej schémy ochrany vkladov pre banky, čo sú tri piliere bankovej únie.

Europoslanec zo skupiny Zelených Sven Giegold síce dohľad nad bankami víta, no upozorňuje, že je to len druhá najlepšia možnosť, kvôli obmedzeniam v zmluvách o EÚ. Obáva sa koncentrovania moci v rukách ECB, ktorá bude viesť ku konfliktom záujmov