Ceny nehnuteľností v EÚ v prvom štvrťroku klesli

Ako informuje európsky štatistický úrad Eurostat ceny domov a bytov v prvom štvrťroku 2013 medziročne klesli o 2,2 % v eurozóne a o 1,4 % v EÚ. Informácie o vývoji cien nehnuteľností na bývanie začal vydávať v januári tohto roka.

Považuje ho za dôležitý z hľadiska hospodárskej a menovej politiky a najmä monitorovania makroekonomických nerovnováh a rizík pre finančný sektor.

Údaje však nie sú dostupné pri Grécku a Rakúsku. V prípade Poľska sú označené za dôverné a nemecké štatistiky nie sú úplné. Chorvátsko sa do výsledkov zatiaľ neráta vzhľadom na to, že do EÚ vstúpilo 1. júla 2013.

Pod prepad cien v sledovanom období sa podpísal najmä vývoj na realitnom trhu v krajinách na periférii. V Španielsku v prvom kvartáli klesli o 12,8 %, v Portugalsku o 7,3 % a v Taliansku o 5,7 %. Dôvodom prepadu je vysoká nezamestnanosť a stagnujúce platy v dôsledku dlhovej krízy, s ktorou krajiny zápasia.

Podľa dostupných údajov najvýraznejší medziročný rast cien nehnuteľností zaznamenali v prvom trimestri Estónsko (+7,7 %), Lotyšsko (+7,2 %), Luxembursko (+4,3 %) a Švédsko (+4,1 %).

Na druhej strane najvýraznejší pokles zaznamenalo už spomínané Španielsko (-12,8 %), Maďarsko (-9,3 %), Portugalsko (-7,3 %) a Holandsko (-7,2 %). Ceny domov a bytov na Slovensku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stagnovali.

Pri medzikvartálnom porovnaní s posledným štvrťrokom minulého roka sa ceny v eurozóne znížili o 1 % a v EÚ o 0,6 %. Najviac sa zvýšili ceny domov a bytov v Rumunsku (+4,3 %), Estónsku (+3,1 %), Lotyšsku a na Slovensku (v obidvoch krajinách o 2,3 %). Najväčší medzištvrťročný prepad evidujú Španielsko (-5,1 %), Cyprus (-4,8 %), Maďarsko (-3,3 %) a Portugalsko (-3,2 %).

(EurActiv/TASR)