Ďalší krok k bankovej únii: EP schválil záchranný fond

Zdroj: EP

Europoslanci počas posledného zasadnutia pred májovými voľbami odsúhlasili  vznik záchranného bankového fondu, princípy pomoci bankám v prípade úpadku a spoločné pravidlá ochrany vkladov klientov.

Záchranný bankový fond,  ktorý je jadrom vznikajúceho jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií bank označovaného ako SRM (Single Resolution Mechanism), by mal dosiahnuť kapacitu 55 miliárd eur.

Má byť k dispozícii krajinám eurozóny – teda štátom, ktoré sú súčasťou bankovej únie, ale aj ďalším krajinám EÚ, ktoré prejavia záujem.

Fond by mali naplniť banky za osem rokov, čím sa má preniesť zodpovednosť za záchranu finančných ústavov z daňových poplatníkov na banky.     

Nečlenské krajiny bankovej únie si majú v priebehu desiatich rokov zriadiť vlastné fondy, ktorých hodnota by mala zodpovedať jednému percentu všetkých vkladov. 

Niektorí europoslanci však v tejto súvislosti varovali, že by sa tým mohol zvýšiť tlak na financie dcérskych bánk vlastnených veľkými bankovými spoločnosťami v eurozóne, ktoré budú potrebovať peniaze na naplnenie záchranného fondu.

Banky budú musieť vypracovať núdzové plány, ktoré budú slúžiť ako itinerár pre prípad krízy a ktoré stanovujú, kedy a ako banku reštrukturalizovať či začať riadené ukončenie jej činnosti.

Ďalšie opatrenia sa týkajú ochrany vkladateľov. V členských krajinách majú vzniknúť mechanizmy financované bankami, prostredníctvom ktorých budú  odškodnení vkladatelia až do výšky 100.000 eur v prípade, že ich banka nebude schopná vyplatiť sama.

Rokovania o záchrannom mechanizme boli náročné a členské štáty Únie ku kompromisu dospeli až koncom marca.

Mechanizmus SRM a poistenie vkladov sú dvoma z troch pilierov pripravovanej bankovej únie. Tým tretím je dohľad nad asi 130 najväčšími európskymi bankami. Toho sa ešte tento rok ujme Európska centrálna banka.

Postoje

„Nový systém ochrany vkladov podporujem preto, že stanovuje pravidlá, ktoré v prípade zlyhania ktorejkoľvek banky v členskom štáte EÚ zaistia, že vklady do 100 000 eur budú chránené samotnými bankami pričom bremeno nepadne na daňových poplatníkov,“ uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK).

„Vo vystúpení som poukázal na vážne ohrozenie SR týmto projektom. Nová legislatíva, umožňujúca transformáciu dcérskych spoločností zahraničných bánk na pobočky a následné nekontrolované vysávanie likvidity zo slovenských pobočiek do zahraničných centrál, vytvára totiž veľké riziko destabilizácie nášho finančného prostredia,“ povedal poslanec Jaroslav Paška (EFD, SK).

„Táto historická dohoda prispeje k oživeniu ekonomiky EÚ. Banková únie daňovníkov lepšie ochráni pred bankovými krízami a pomôže bankám, aby boli opäť prospešné pre reálnu ekonomiku,“ uviedla europoslankyňa a jedna z autoriek schváleného návrhu Corien Wortmannová-Koolová (EPP, NL).

„Je potrebné mať spoločné pravidlá, ktoré zabránia tomu, aby následky bankového úpadku platili občania,“ vyhlásil eurokomisár pre vnútorný trh Michel Barnier, jeden z popredných zástancov bankovej únie.

„Aj keď bol pôvodný návrh EP ambicióznejší, podarilo sa zachovať podstatu tejto regulácie, čo viedlo k zásadnému víťazstvu pre občanov EÚ,“ uviedol predseda parlamentu Martin Schulz.