ECB: Banková únia začne skúmaním kondície hlavných bánk

foto: Znak eura pred budovou Európskej centálnej banky, zdroj: TASR

Testami kondície chce ECB odhaliť potenciálne riziká predtým ako sa v novembri 2014 chopí úlohy dohľadného orgánu, čo je prvou časťou plánu na vytvorenie európskej bankovej únie, ktorej úlohou je prevencia finančných kríz v budúcnosti.

Ide o súčasť širšieho plánu skoncipovaného v snahe o upokojenie problémov v eurozóne, ktoré otriasali ekonomikami a finančnými trhmi na celom svete a slabosť bankového sektora v Írsku či Španielsku ich len zvýrazňovala.

Testy by mali obnoviť dôveru v európske banky tým, že sa harmonizujú definície zlých úverov a hodnotenie kvality a rizika niektorých aktív. Investori tak budú môcť ľahšie porovnávať banky naprieč hraniciam.

Tretie kolo záťažových testov bude osobitne náročné, pretože dve predchádzajúce nedokázali odhaliť riziká, ktoré viedli k írskej či španielskej bankovej kríze.

Ak by však skúmanie kvality aktív bolo príliš prísne, mohlo by to ohroziť dôveryhodnosť eurozóny a výnosy dlhopisov môžu opäť stúpať, a udržiavanie cenovej stability bude pre ECB oveľa ťažšie.

Podľa odborníkov by nezvládnuté testy nielen podkopali kredibilitu ECB pri vykonávaní dohľadu, ale aj v oblasti menovej politiky. Niektorým predstaviteľom ECB sa nepáči prevzatie ďalšej zodpovednosti a navrhujú, aby sa z dlhodobého hľadiska bankový dohľad presunul na osobitnú inštitúciu. Tento krok by si však vyžadoval zmenu zmluvy, čo môže trvať niekoľko rokov.

ECB plánuje najprv realizovať hodnotenie kvality aktív v prvej polovici budúceho roka, ktoré budú nasledovať záťažové testy v spolupráci s Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA). Tie preskúmajú,  ako banky reagujú na rôzne šokové scenáre. Výsledky budú známe v októbri.

Napriek pokroku pri prvom pilieri bankovej únie, druhý pilier založený na spoločnom riešení bánk v kríze zatiaľ postupuje veľmi pomaly. Diskusiám dominuje najmä otázka, akú časť nákladov by pri tom mali znášať daňoví poplatníci.

Mnohé banky nemusia byť schopné samy získavať kapitál a kríza v eurozóne ukázala, že ani vlády si niekedy nemôžu dovoliť banky zachraňovať. Írsko či Španielsko to viedlo k žiadosti o medzinárodnú pomoc pri riešení bankových problémov.

ECB dnes zverejní zoznam zhruba 130 bánk, ktoré budú od novembra 2014 priamo podliehať jej dohľadu. Vnútroštátne orgány dohľadu budú naďalej kontrolovať menšie banky, ale ECB bude môcť v prípade potreby zasiahnuť.

Rovnako by mala predložiť aj inštrukcie, v ktorom štádiu budú úvery považované za zlé a kedy sa budú revidovať podmienky úveru v prípade, že sa dlžník dostane do ťažkostí. Vychádzať by mala z pondelkového návrhu EBA.

Kľúčovým aspektom bude možná zmena postavenia suverénnych dlhopisov. V rámci súčasného rámca sú vládne dlhopisy považované za bezrizikové a banky nemusia držať väčší objem kapitálu, aby ich kryli.

(EurActiv/Reuters)