ECB dokončila pravidlá pre banky

Šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mário Dragh, Zdroj: EP

Nariadenie o rámci Jednotného mechanizmu bankového dohľadu (Single Supervisory Mechanism –  SSM) stanovuje spôsob, akým bude prebiehať spolupráca s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zúčastnených krajín od 4. novembra. Rovnako aj kritériá definujúce, ktoré banky eurozóny sa kvalifikujú pod priamy dohľad ECB.

Ich zoznam bude zverejnený v septembri. Nad bankami, ktoré sa nekvalifikujú pod priamy dohľad ECB, budú naďalej dohliadať národné orgány.

Takmer 130 najväčších bánk eurozóny s aktívami presahujúcimi 30 miliárd eur musí ešte prejsť záťažovými testami ECB.

Jednotný mechanizmus bankového dohľadu je prvým pilierom bankovej únie. EÚ sa na nej dohodla s cieľom vysporiadať sa s problémovými bankami tak, aby bol pri ich záchrane dopad na daňových poplatníkov minimálny.

ECB má prijať asi 1000 úradníkov, aby bola schopná plne vykonávať svoje nové úlohy.

Na rade aj tieňové banky

Dôležité organizácie, ktoré vykonávajú bankové aktivity, ale nemajú štatút banky, sa môžu stať natoľko dôležitými vo finančnom systéme, že bude potrebné ich zregulovať podobne ako tradičné banky, uviedol člen Rady guvernérov ECB Erkii Liikanen.

Podľa údajov Európskej komisie na konci roka 2012 dosiahli celkové aktíva tieňového bankovníctva objem 53 biliónov EUR, čo je približne polovica regulovaného bankového systému. Koncentrovali sa najmä v Európe, približne 23 biliónov EUR, a v Spojených štátoch približne 19,3 bilióna EUR.

Pod tieňové bankovníctvo patria fondy peňažných trhov, niektoré hedžové fondy a firmy zapojené do požičiavania cenných papierov či odkupných transakcií.

Takéto skupiny si požičiavajú a poskytujú financie podobne ako banky, keďže však nemajú štatút bánk, často nespadajú pod právomoc regulátorov.

Podľa slov Liikanena je tu riziko, že prísnejšia regulácia bánk po globálnej finančnej kríze mohla podnietiť rast neregulovaného tieňového bankovníctva. Ako dodal, inštitúcie pozorne sledujú vývoj v tomto sektore.  

Návrh nariadenia týkajúci sa riešenia rizík spojených s tieňovým bankovníctvom schválila Európska komisia koncom januára 2014.

(EurActiv/Reuters)