ECB pri hodnotení stavu bánk zrejme využije mäkšie kritériá

Zdroj:TASR, AP Photo/Yves Logghe

Európska centrálna banka chce testami kondície bánk odhaliť potenciálne riziká pred tým ako sa v novembri 2014 chopí úlohy dohľadného orgánu v rámci prvého piliera bankovej únie. V prvej polovici roka prebehne hodnotenie kvality a rizika niektorých aktív. Celkovo ich absolvuje 128 bánk. Investori by tak mali vedieť ľahšie porovnávať banky naprieč hraniciam.

V súčasnosti prebieha diskusia o definícii zlých úverov (nesplácaných), ktorá by sa mala zharmonizovať. Podľa nemenovaných zdrojov agentúry Reuters, ECB zrejme aplikuje jednoduchšie definície zlých pôžičiek. Takýto postup možno aplikuje aj na zvyšok hodnotenia.

Podľa hovorcu ECB ešte nebolo definitívne rozhodnuté, ale konečné slovo by malo padnúť už čoskoro.

Pôvodne sa očakávalo, že sa aplikujú plné definície stanovené Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA) pri posudzovaní zlyhávajúcich úverov a dôsledkov reštrukturalizovaných pôžičiek. Mnoho bánk sa však na novú metodológiu nestihne včas adaptovať.

Kompromisná definícia však môže naštrbiť dôveryhodnosť cvičenia, ktoré malo investorom dokázať, že banky eurozóny sa po rokoch krízy vyčistili a sú pripravené na podporu hospodárskeho oživenia.

Avšak jednotný minimálny štandard bude stále prísnejší ako používané národné definície, pre ktoré sa veľmi ťažko dá kondícia bánk porovnávať cezhranične. Zvyšujú tiež riziko, že banky svoje problémy skrývajú za vnútroštátnu nejednoznačnosť.

EBA zlý úver definuje v prípade, že splátky meškajú viac ako 90 dní alebo keď je splácanie nepravdepodobné. Druhou možnosťou je, keď banka dlžníkovi dovolila preskočiť plátku alebo ju znížiť. Tieto pravidlá orgán zverejnil v októbri a záväzné sa stanú koncom roka.

Jednoduchšia definícia by mohla znamenať vynechanie niektorých kritérií ako napríklad branie do úvahy širších dôsledkov nesplácaných úverov. ECB viac detailov o metodológiu tohtoročnej zdravotnej prehliadky zverejní koncom januára alebo začiatkom februára.

(EurActiv/Reuters)