Európske trhy stále pociťujú dôsledky finančnej krízy

Viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Viktor Constâncio. Zdroj: EP

„Keď vezmeme do úvahy, aká bola situácia pred takmer dvoma rokmi, takýto pokrok je povzbudzujúci. To však neznamená, že sme mimo nebezpečnej zóny,“ upozornil viceprezident ECB Viktor Constâncio.

Nižšie riziko rozpadu eurozóny, posun bližšie k bankovej únii a banky posilňujúce svoje súvahy – tým všetkým sa situácia zlepšila. Na vysokej úrovni však stále zostáva finančná fragmentácia.

Banky eurozóny po zavedení eura v roku 2012 začali s fúziami. Tento trend pokračoval, až kým kríza neudrela s takou silou, ktorá zvrátila túto integráciu na úroveň pred zavedením eura.

Finančná fragmentácia v bankovom sektore mala stáť za zmenami pri nákladoch za prijaté úvery a pôžičky pre malé a stredné podniky, ktoré sú ťahúňom ekonomického rastu v eurozóne aj na jednotnom trhu. Situácia je stále horšia v porovnaní s predkrízovým obdobím. Je potrebná hlbšia integrácia na peňažných, bankových, dlhopisových a kapitálových trhoch, píše sa v správe.

„Návrat k vyššej úrovni finančnej integrácie nemôže byť považovaný za samozrejmosť a vyžaduje si udržateľné politické rozhodnutia v krátkodobom horizonte, najmä efektívnu implementáciu bankovej únie a pokračovanie v štrukturálnych reformách na národnej úrovni,“ povedal Constâncio.

Výročné správy ECB a EK – Finančná integrácia v Európe a Európska finančná stabilita a integrácia – boli prezentované vo Frankfurte.

„Obe správy zdôrazňujú kľúčovú dôležitosť implementácie bankovej únie s cieľom obnoviť kapacitu finančného sektora a podporiť ekonomickú aktivitu na jednotnom trhu bez vytvárania extrémnych rizík pre spoločnosť,“ uviedol eurokomisár pre vnútorný trh Michel Barnier.

„Nový právny rámec zabezpečí, aby banky čelili rovnakej trhovej disciplíne ako akákoľvek iná spoločnosť a nie aby boli zachraňované z peňazí európskych daňových poplatníkov, “ dodal Barnier.

Rada bude o Jednotnom rezolučnom mechanizme a smernici o ozdravení a riešení krízových situácií bánk známej aj ako BRRD hlasovať v máji.