Európsky bankový sektor nie je v stave podporiť rast

Zdroj: TASR/AP Photo/Michael Probst

Bankový sektor je nafúknutý a z ekonomiky si berie prinajmenšom toľko, koľko do nej vloží. „Podľa všetkých indikátorov je náš pacient abnormálne ťažký,“ napísali akademici v 50 stranovej správe po názvom „Je Európa prebankovaná?“. Prezentujú v nej súbor politických možností na formovanie tohto sektora.

Hlavnou úlohou Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB) je zabezpečovať včasné varovania, ktoré si vyžadujú rýchlu reakciu. V prípade potreby má predložiť odporúčania opatrení na riešenie týchto rizík.

„Európsky bankový systém dosiahol rozmer, že jeho okrajový príspevok v prospech skutočného ekonomického rastu bude pravdepodobne nulový alebo negatívny,“ píše sa v správe, ktorú vypracovali experti na čele s Marcom Paganom. Nafúknutý bankový sektor má potenciál spôsobiť a vyvolať bankovú a dlhovú krízu.

ESRB je nezávislým orgánom EÚ a je súčasťou Európskeho systému orgánov finančného dohľadu (tzv. ESFS). Podporuje ho Európska centrálna banka (ECB), avšak ECB ani nový Jednotný mechanizmus dohľadu (SSM) nie sú povinní sa jeho odporučeniami riadiť. SSM, ktorý funguje oddelene od ECB, prevezme dohľad nad bankami v eurozóne v novembri po vyhodnotení záťažových testov.

Podľa akademikov Európskeho výboru pre systémové riziká je európsky bankový sektor spojený s nerovnováhami, akými sú nadmerné investície do bývania, či odliv talentov z nefinančných sektorov.

Globálnym trendom v európskej finančnej štruktúre sa za uplynulých 15 rokov stala rastúca tendencia smerom k bankovníctvu a odklon od trhov s cennými papiermi.

Toto je vec, ktorá je znepokojivá, pretože finančné štruktúry – príliš naklonené bankovníctvu – prinášajú nižší ekonomický rast, konštatujú experti vo svojej správe.

Zároveň  dodávajú, že univerzálny bankový model – prostredníctvom ktorého banky poskytujú množstvo bankových služieb – sa v Európe rozšíril. Ten je však zdrojom nestability kvôli vyššej úrovni vystaveniu sa systémovým rizikám. 

Reakciou na tieto nedokonalosti v sektore by podľa akademikov by malo byť zvýšenie minimálnych kapitálových požiadaviek, čím by sa posilnila odolnosť bánk. Napríklad Švajčiarsko žiada vyšší objem kapitálu v bankách ako to požadujú medzinárodné štandardy.