Eurozóna našla spôsob priamej rekapitalizácie bánk

Jeroen Dijsselbloem, Zdroj: TASR

Podľa slov Dijsselbloema sa ministri financií eurozóny dohodli, že ESM by mal byť budúci rok schopný investovať do bánk, keďže alternatíva navýšenia zdrojov od súkromných investorov alebo vlád nebola priechodná.

„Predložil som finálny návrh, ktorý si získal širokú podporu. Ministri tak budú môcť získať parlamentný mandát – ak je to potrebné – v zmysle tejto politickej dohody, ku ktorej by sme mohli dospieť ešte pred našim pravidelným stretnutím  19. júna,“ uviedol Dijsselbloem na tlačovej konferencii.

„Môj návrh o priamej rekapitalizácii predpokladá v roku 2015 tzv. bail-in (záchrana pomocou vnútorných zdrojov) vo výške 8 percent z celkových záväzkov bánk a použitie národných rezolučných  fondov,“ povedal Dijsselbloem.

To znamená, že priame investovanie záchranného fondu eurozóny do problematických bánk je posledným východiskovým opatrením po tom, čo by všetky iné možnosti boli vyčerpané.

Dohoda stanovuje pravidlá len pre kľúčový rok 2015, keď všetky nové pravidlá obsiahnuté v smernici o ozdravení a riešení krízových situácií bánk tzv. BRRD ešte nebudú v platnosti.

Záťažové testy

Rok 2015 bude v tomto smere zásadným. Koncom tohto roka budú známe výsledky hodnotenia kvality aktív a záťažových testov. Na základe týchto testov môže regulátor niektorým bankám nariadiť navýšenie kapitálu.

„Ako oznámila Európska centrálna banka (ECB), banky, ktoré podľa hodnotenia kvality aktív nebudú disponovať dostatočným kapitálom, dostanú na jeho navýšenie šesť mesiacov pri základnom scenári alebo deväť pri nepriaznivom,“ povedal Dijsselbloem.

Ak banka bude nútená navýšiť svoj kapitál v roku 2015, najskôr bude musieť  požiadať o zdroje súkromných investorov. Ak nebude schopná týmto spôsobom navýšiť kapitál dostatočne, môže požiadať o podporu vládu.

Ak by pomoc nemohla poskytnúť vláda , ani prostredníctvom pôžičky zo záchranného fondu eurozóny –  ak by úver ohrozoval udržateľnosť jej štátneho dlhu, až vtedy by mohol vstúpiť do hry ESM, vyplýva z Dijsselbloemovho návrhu.

S cieľom znížiť čo najviac znížiť potrebu využívania fondu v tranzitnom roku 2015, najprv by sa mali použiť peniaze z národného rezolučného  fondu naakumulované z príspevkov bánk počas roka.

Keď vstúpi do platnosti BRRD v roku 2016, najprv budú na záchranu banky pred kolapsom využité zdroje akcionárov bánk, majiteľov dlhopisov či veľkých vkladateľov. Až následne bude možné použiť štátne zdroje alebo peniaze eurozóny.

Európski politici tomu hovoria bail-in – teda použitie vnútorných zdrojov na záchranu bánk , čo je v kontraste s tzv. bail-out spôsobom, teda využívaním peňazí daňových poplatníkov pri problémoch bánk.