Fond na ozdravenie bánk už čoskoro žačne svoju činnosť

(zdroj: Images_of_Money/Flickr)

Rezolučný mechanizmus doplní jednotný mechanizmus dohľadu (SSM), ktorý EÚ spustila minulý mesiac. Bankový dohľad aj ozdravný fond znamenajú zavŕšenie ambiciózneho plánu na bankovú úniu.

SRM budú tvoriť výkonná rada a samotná finančná rezerva. Jednotnú radu na riešenie krízových situácií, ktorá bude mechanizmus riadiť,  vytvoria zástupcovia Európskej centrálnej banky (ECB), Európskej komisie a príslušných vnútroštátnych orgánov.

Prvé tri mesiace bude ozdravný mechanizmus fungovať ako dočasná pracovná skupina v rámci európskej exekutívy. Potom sa presídli do nových, vlastných priestorov v Bruseli a stane sa samostatne financovanou agentúrou.

Na chod rezolučného mechanizmu budú prispievať komerčné banky. Únia očakáva, že prvý rok bude hospodáriť s 22 miliardami eur.

Celková veľkosť fondu má neskôr dosiahnuť 1 % z krytých depozit zo všetkých bánk v členských štátoch, ktoré sa na bankovej únii zúčastňujú. Podľa predstaviteľov EÚ by to mohlo až 55 miliárd eur.

Na záchranu bánk bude mať rezolučný mechanizmus široké právomoci. Keď ECB upozorní na zlyhávajúcu banku, rada SRM vypracuje rezolučný plán, určí nástroje na riešenie problémov a aj to, koľko z ozdravného fondu využije.

Rada bude tiež sledovať národné rezolučné orgány a bude mať možnosť do ich činnosti zasiahnuť. Od januára začne pripravovať rezolučné plány pre úverové inštitúcie tak, aby bol mechanizmus o rok plne funkčný.

Prechodná pracovná skupina, ktorá začne v januári pracovať ešte v rámci EK, bude mať 20 zamestnancov. Do konca roku, už v nových priestoroch, má mať SRM okolo 120 ľudí a pri plnom stave, o rok na to, ich má byť asi 220 až 250.

Členov jednotnej rady na riešenie krízových situácií nominovala Komisia na začiatku mesiaca. Na jej čele má stáť ekonómka Elke Königová, ktorá viedla podobný orgán aj v Nemecku.

Königová bola v minulosti zástankyňou tvrdšieho bankového dohľadu. Na začiatku tohto roka vyhlásila, že Európa potrebuje návrat k „etickým hodnotám, na ktoré niektoré zákutia ekonomiky zabudli“.

Podpredsedom rady má byť Fín Timo Löyttyniemi. Mená musí ešte tento týždeň potvrdiť Európsky parlament.