Juncker sľubuje istoty v podobe minimálnych sociálnych štandardov

zdroj. euractiv.com

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v utorok (29. septembra) oznámil, že EÚ sa chystá definovať základný štandard sociálnych práv pre celú úniu.

„Bude to hranica, ktorú nebude možné podliezť. Prinesie viac konvergencie na európsky pracovný trh a poskytne viac ochrany,“ vysvetľoval Juncker.

Predseda Komisie prezentoval zámer zjednotiť sociálnu ochranu Európanov počas kongresu Európskej konfederácie odborových združení (ETUC), ktorá sa tento týždeň koná v Paríži.

Apel na odbory

Pri tejto príležitosti sa prihováral aj za posilnenie európskych odborov. Všeobecným trendom v EÚ je klesajúci počet zamestnancov, ktorí vstupujú do odborov. Aktuálne je miera členstva v Európe na svojom historickom minime.

V Nemecku za posledných pätnásť rokov kleslo členstvo v odboroch z 25 % na 17 % zamestnancov. Medzi Francúzmi sa za rovnaké obdobie znížil podiel z 9 % na 7,7 %.

Podľa Junckera by práve odbory mali znovu zohrávať kľúčovú úlohu v rámci sociálneho dialógu. Prehlbovanie hospodárskej a menovej únie podľa neho musí byť sprevádzané sociálnym dialógom na európskej úrovni.

„Preto som do svojej Komisie menoval podpredsedu pre euro a sociálny dialóg, aby sme ukázali, že tieto dve veci spolu súvisia,“ povedal Juncker.

Prekopať pracovné právo

V súvislosti s rozširujúcou sa tendenciou zamestnávateľov nahrádzať pracovné zmluvy na dobu neurčitú zmluvami na dobu určitú, Juncker prezentoval svoju víziu európskeho pracovného trhu. „Možno som staromódny, ale pre mňa je normálna pracovná zmluva, pracovná zmluva na dobu neurčitú,“ vysvetlil.

Únia bude tlačiť na to, aby sa zamestnávatelia vrátili k neobmedzeným pracovným zmluvám. Juncker tvrdí, že keby jeho otec nemal stabilnú pracovnú zmluvu v oceliarskom priemysle, sám nikdy by nevyštudoval vysokú školu a „nevidel fakultu zvnútra“.

„Obyčajní ľudia potrebujú vo svojej práci istotu. Obavy, či bude vaša zmluva predĺžená nepatria do európskeho modelu,“ vyhlásil Juncker.

Vo svojom príhovore za prítomnosti francúzskeho prezidenta François Hollanda a predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza sa dotkol aj témy nerovnosti platov v rámci EÚ. „Normou nášho pracovného práva by mal byť rovnaký plat za rovnakú prácu na rovnakom mieste,“ pripomenul svoj výrok z príhovoru o stave únie.

Juncker si myslí, že napriek aktuálnym problémom by sa európska ekonomika mala naďalej pridŕžať modelu sociálneho trhového hospodárstva. „Ekonomická kríza neznamená, že sociálne trhové hospodárstvo nefunguje, problémom bolo, že sme jeho princípy nedostatočne aplikovali v našich ekonomikách.“

Predseda europarlamentu Martin Schulz kritizoval „uberizáciu" ekonomiky a jej dôsledky.

„Počúvame, že táto nová forma sociálneho dumpingu je „cool“, že je dobrá, pretože všetko zdieľame, no my nechceme žiť v spoločnosti, kde niektorí ľudia dosahujú zisky, pričom obchodné riziko leží na pleciach niekoho iného.“

Hollande vníma potrebu zbližovania

K Junckerovej vízii sa pridal aj francúzsky prezident Hollande. Hovoril o potrebe „sociálnej euroskupiny“.

„Ak vieme dosiahnuť konvergenciu v konkurencieschopnosti a verejnom deficite, potrebujeme aj jednotné sociálne práva,“ upresnil Hollande.

François Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová majú na budúci týždeň spoločne predstúpiť pred Európsky parlament.  Očakáva sa, že budú hovoriť najmä o reforme eurozóny.