Komisia krajiny preorientuje z úspor na reformy

Zdroj: Európska komisia

Európska komisia zajtra (29. mája 2013) pri prezentovaní špecifických hospodárskych odporúčaní plánuje vniesť viac svetla do sporu – rast verzus úsporné opatrenia. Fiškálna konsolidácia bude musieť pokračovať, ale vzhľadom na to, že sa dôvera investorov v euro zlepšila, jej tempo sa bude môcť zmierniť.

Keďže zadlžené vlády nemôžu rast obnoviť cez verejné výdavky, musia reformovať chod svojich ekonomík a to spružnením trhov práce alebo otvorením trhov výrobkov a služieb.

„Hlavným posolstvom bude, že sa dôraz presúva z úsporných opatrení k štrukturálnym reformám,“ uviedol nemenovaný predstaviteľ EÚ.

Keď odporúčania prejdú schvaľovaním v Európskej rade a Rade EÚ, stanú sa záväzné a budú mať vplyv na koncipovanie národných rozpočtov na rok 2014.

Eurozóna pod Komisie zmierni mieru rozpočtovej konsolidácie o polovicu. Kým v roku 2012 rozpočtový deficit bloku klesol o 1,5 % HDP, tento rok by malo ísť o 0,75 %. USA plánujú schodok v porovnaní s minulým rokom znížiť o 2 %. V roku 2014 by konsolidácia v eurozóne mala dosahovať 0,1 % HDP, kým v USA 1 %.

Komisia už pred časom naznačila, že viaceré krajiny by mohli dostať viac času na nápravu verejných financií (EurActiv, 06/05/2013). Lehota pre Francúzsko a Španielsko by sa mala predĺžiť o dva roky a v prípade Holandska, Slovinska či Poľska o rok.

Výmenou za čas sa však Paríž a Madrid budú musieť zaviazať k rozsiahlym štrukturálnym reformám a reforme trhu práce. Cieľom je posilniť konkurencieschopnosť ekonomík a tvorbu pracovných miest. Tieto opatrenia však môžu viesť k nezhodám s odbormi.

Nezamestnanosť vo Francúzsku presahuje 10 % pracovnej sily a v Španielsku 27 %, pričom najpálčivejšia je situácia medzi mladými. Komisia zrejme bude od Paríža žiadať reformu rigidného zákonníka práce, ktorý sťažuje rozviazanie pracovného pomeru na dobu neurčitú, takže zamestnávatelia sa zdráhajú prijímať nových zamestnancov.

Opatrenia sa zrejme budú týkať aj minimálnej mzdy (1430 eur mesačne), ktorá patrí medzi najvyššie v Európe. Rovnako však negatívne vplýva na zamestnanosť a konkurencieschopnosť francúzskych produktov.

Zajtra padnú aj rozhodnutia o ukončení konania o nadmernom deficite. Medzi kandidátov patrí Taliansko či Maďarsko.

Pokiaľ ide o Slovensko, odporúčania by sa podľa Zastúpenia Európskej komisie nemali veľmi odlišovať od tých minuloročných. V roku 2012 sa týkali siedmich oblastí – deficitu, daní, penzijnej reformy, zamestnanosti, vzdelávania mladých, Rómov a verejnej správy.

(EurActiv/Reuters)