Komisia predstaví systém rozhodovania o osude skrachovaných bánk

Problémová španielska banka BANKIA, Zdroj: TASR/AP Photo/Paul White

Podľa návrhu legislatívy, ktorý získal EurActiv, by posledné slovo pri zatváraní alebo reštrukturalizácii skrachovaných bánk mal mať osobitný európsky orgán. Obmedzilo by sa slovo národných autorít.

Jednotný orgán bankovej rezolúcie by podľa dokumentu mal mať výkonnú radu so stálym predsedom. Členom by mali byť zástupcovia Komisie, Európskej centrálnej banky a obmedzeného počtu predstaviteľov dotknutých členských štátov.

Orgán by mal predkladať odporúčania Komisii, ktorá spraví finálne rozhodnutie. Členské štáty by tak nemali právo veta.

Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble však už v máji upozornil, že vytvorenie takéhoto orgánu si vyžaduje zmenu zmluvy (EurActiv, 13/05/2013). Vyzval k dvojstupňovému prístupu. Do zmeny zmluvy by rozhodnutie malo ležať v rukách siete vnútroštátnych orgánov.

Návrh Komisie uznáva, že zmena zmluvy bude nevyhnutná na to, aby sa nový orgán stal plne nezávislým orgánom EÚ. Napriek tomu by mal mať od začiatku plnú kontrolu nad bankovou rezolúciou.

Rovnako žiada rýchlu implementáciu nových právomocí a to úpravou existujúcich pravidiel o štátnej pomoci. Ako sa píše v návrhu, doterajšie skúsenosti Komisie s reštrukturalizáciou bánk v rámci štátnej pomoci ju stavia do najlepšej pozície prijímať rozhodnutia – vrátane rozdelenia problémových bánk na dobré a zlé a záťaže medzi veriteľmi v rámci bail-in (zachraňovanie bánk vlastnými zdrojmi).

Rezolučný orgán je súčasťou druhého piliera bankovej únie. Nemecko však v tomto smere nechce žiadne rozhodnutia pred septembrovými voľbami.