MMF: Portugalsko vystúpi zo záchranného programu v máji

Ilustračné foto: EP

Fond varoval, že miera nezamestnanosti v krajine je „znepokojivo vysoká“, nad úrovňou 15 %. MMF však súčasne upozorňuje na priaznivé vyhliadky Portugalska. „Krátkodobý výhľad sa naďalej zlepšuje a program je na správnej ceste. Aktivita aj zamestnanosť naďalej prekonávajú očakávania,“ uvádza MMF.

Lisabon minulý rok dosiahol rozpočtový deficit vo výške 4,9 % hrubého domáceho produktu (HDP), čím prekonal stanovený cieľ 5,5 % HDP. Portugalsko by malo tento rok dosiahnuť deficit vo výške 4 % HDP. Minuloročný výsledok by tak mal prispieť k dosiahnutiu cieľa na rok 2014.

Záchranný program EÚ a MMF by sa mal formálne ukončiť 17. mája. MMF však ukončí analýzu poslednej hodnotiacej správy v máji s tým, že platby budú pokračovať do konca júna.

Známky oživenia portugalskej ekonomiky bolo badať v minulom roku. Podľa šéfa misie MMF pre Portugalsko Subira Lalla je výhľad Portugalska pokiaľ ide o prístup na finančné trhy „veľmi sľubný“.

MMF vyzýva na ďalšie reformy

Podľa MMF portugalská vláda musí udržať svoje výdavky pod prísnejšou kontrolou kvôli stále vysokej finančnej spotrebe, aby mohol byť úver pre ekonomiku skutočne uvoľnený.

Fond nalieha na vládu, aby uvoľnila pracovný trh prostredníctvom jednoduchšieho prijímania a prepúšťania zamestnancov a podporila konkurencieschopnejšie náklady na energie. Cieľom má byť obnovenie rovnováhy ekonomiky voči exportu.

MMF upozornil tiež na dlhy v zdravotníctve a dlhy niektorých samospráv. Tieto dlhy by totiž mohli ohroziť plány na zníženie štátneho dlhu na 114 % HDP v roku 2019 zo 129 % HDP v minulom roku.

Portugalsko potrebuje asi 16 miliárd eur navyše na pokrytie finančných výdavkov do konca roku 2015.

Potreba druhého úveru?

Vláda sa začiatkom mája musí rozhodnúť či požiada o pohotovostnú úverovú linku, keď ukončí záchranný program. Podľa MMF výhľad portugalského dlhu „zostává krehký“. Fond sa však nezmienil o potrebe žiadneho preventívneho úveru.

Podľa Lalla je na portugalskej vláde, aby sa rozhodla, či preferuje pohotovostnú alebo preventívnu úverovú linku. MMF zaujíma, aby vláda pokračovala v reformách na znovu oživenie ekonomiky.

„Obe alternatívy môžu fungovať,“ povedal Lall novinárom. Podľa toho, ako sa vláda rozhodne, budú trhy hodnotiť riziká krajiny a jej prístupu k ďalšiemu financovaniu, dodal.

Portugalsko pritom ešte čaká na verdikt svojho ústavného súdu, ktorý analyzuje znižovanie výdavkov v tohtoročnom rozpočte.  Súd už v minulosti zamietol niekoľko úsporných opatrení. Lisabon prisľúbil zavedenie „kompenzačných opatrení", aby splnil ciele, ku ktorým sa zaviazal.  Fond však upozornil Lisabon na to, aby alternatívne riešenia neškodili rastu, inak by to mohlo odradiť finančných investorov.