Odvody nemeckých bánk sa zvýšia trojnásobne

Nemecká minister financií Wolfgang Schauble, Zdroj: EP

Európski lídri sa v marci dohodli na vytvorení bankovej únie a vytvorení spoločnej Rady, ktorá bude niesť zodpovednosť za reštrukturalizáciu či zatvorenie problematických bánk. Do plánovaného záchranného fondu by od roku 2016 mali banky za osem rokov vložiť 55 miliárd eur.

Nemecko usiluje o to, aby väčšie banky do fondu platili viac s tým, že malé banky by odvodu nepodliehali, nakoľko sú menším systémovým rizikom.

Ako informoval nemecký denník Handelsblatt, Berlín plánuje kvôli európskemu fondu zrušiť pravidlo, podľa ktorého musia nemecké banky v súčasnosti odvádzať do národného fondu najviac 20 % svojho celoročného zisku.

Stanovenie tohto limitu malo podľa informácií nemeckého ministerstva financií bankám ušetriť zhruba 1,3 mld. eur ročne.

Príspevky nemeckých bánk do národného fondu boli na úrovni 600 miliónov eur ročne. Je to teda menej ako tretina z 1,9 miliárd eur, ktoré budú musieť nemecké banky odvádzať do európskeho fondu po dobu nasledujúcich ôsmich rokov, až kým fond nenaplnia do výšky 15 miliárd eur.

Ako uviedol hovorca nemeckého ministerstva financií Joachim Narzynski, presné čísla stanoví Európska komisia.

„Pri stanovení odvodov bude hrať v návrhu Komisie významnú úlohu veľkosť a rizikovosť  banky,“ povedal Narzynski.

„Nemecká vláda bola vždy za princíp proporcionality. Malé banky by mali mať lepšiu pozíciu ako veľké banky, ktoré sú väčším rizikom pre systém,“ dodal hovorca.

Európska komisia sa bude jednotnými pravidlami pre stanovenie odvodov bánk zaoberať v júni.

Odvody bánk teda nebudú stanovené na národnej úrovni, ale na individuálnej báze s tým, že by sa mali použiť rovnaké kritériá pre všetky banky, aby sa predišlo konkurenčným deformáciám, vyplýva zo stanoviska ministerstva financií.

Nemecko, podobne ako Francúzsko, lobovalo za také pravidlá, ktoré by zaťažili veľké banky viac než malé.

Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble chce dosiahnuť, aby odvodom do európskeho mechanizmu nepodliehali banky s aktívami do 500 miliónov eur.