Slovensko má problémy s implementáciou Záruky pre mladých

Zdroj: TASR

Európska komisia do tohtoročných špecifických odporúčaniach pre jednotlivé krajiny po prvýkrát zahrnula "sociálne ukazovatele", okrem nezamestnanosti aj sociálne vylúčenie a boj proti chudobe.

„Jedna z najväčších výziev, ktorej čelíme sú zväčšujúce sa rozdiely v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácii štátov eurozóny. Rozdiel medzi jadrom a perifériou sa zväčšuje. V dôsledku krízy domácnostiam klesá disponibilný príjem, zväčšujú sa nerovnosti a sociálne vylúčenie“, hovorí komisár pre sociálne veci László Andor.

Komisia v členských štátoch sleduje najmä tieto údaje: celková nezamestnanosť, nezamestnanosť mladých, príjem domácnosti, riziko upadnutia do chudoby a nerovnosti v príjmoch.

Záruka pre mladých kríva

Vlajkovou iniciatívou EÚ v boji proti nezamestnanosti mladých je tzv. Záruka pre mladých, čiastočne financovaná z európskych prostriekov. Mladým ľuďom má priniesť v 4 mesačnom časovom horizonte ponuku práce, stáže alebo ďalšieho vzdelávania. 

Eurokomisár Andor menoval na pondelkovej tlačovej konferencii osem členských krajín, ktoré majú podľa Komisie „vážne problémy s implementáciou“ Záruky pre mladých.

Okrem Slovenska ide o Španielsko, Taliansko, Chorvátsko, Portugalsko, Poľsko, Bulharsko a Írsko.

V návrhu odporúčaní pre Slovensko Komisia hovorí o "obmedzenom" pokroku, ktorý Slovensko dosiahlo v zlepšovaní kapacity verejných služieb zamestnanosti pri poskytovaní personalizovaných služieb a posilenia väzby medzi aktivačnými a opatreniami a sociálnou pomocou.

"Verejné služby zamestnanosti majú obmedzené kapacity na včasnú intervenciu a individuálne prispôsobené služby podľa profilov uchádzačov o zamestnanie, vrátane Rómov", uvádza Komisia. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci odporúčaní, ktoré boli Slovensku doručené nevidí "závažné body, ktoré by odôvodňovali citovaný postoj eurokomisára László Andora v súvislosti so zárukami mladých."

Materiál číta ako konštatovanie "istého pokroku" Slovenska v danej oblasti.

"V rámci podpory zamestnania mladých ľudí onedlho spustíme prvé projekty a v priebehu krátkeho času pôjdeme do legislatívneho projektu aj s ďalšími opatreniami", dodáva Michal Jurči z tlačového odboru ministerstva. 

Na požiadavku Komisie zlepšiť stimuly v oblasti zamestnanosti žien, chce Slovensko podľa reagovať lepšou ponukou poskytovania zariadení starostlivosti o deti.

"Slovenská republika v tejto oblasti má záujem naďalej ponechať rozsah podpory rodičovskej dovolenky do tretieho roku veku dieťaťa", uviedol pre EurActiv.sk Jurči. 

Prekérne pracovné miesta

Komisia si v rámci odporúčaní všíma aj problém tzv. prekérnych pracovných miest v EÚ, najmä v Španielsku.

„Pretrváva segmentácia pracovného trhu a zvyšuje sa počet prekérnych miest na čiastočný úväzok", hovorí komisár. 

Komisia preto víta snahy o zvyšovanie kvality pracovných miest, napríklad zrušením niektorých druhov pracovných zmlúv.

Francúzska tlač vyčíta Komisii nekonzistentnosť. Kým španielske prekérne pracovné zmluvy sa do odporúčaní dostali, podobné zmluvy, ktoré sa využívajú v Británii (zero-hours contracts) Komisia nespomína, hoci ich v minulosti kritizovala.

V otázke minimálnej mzdy Komisia uvádza, že tá francúzska poskytuje najväčšiu kúpnu silu v EÚ a „mala by sa vyvíjať tak, aby podporovala konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest.“ Francúzska tlač sa pýta, či to má chápať ako odporúčanie minimálnu mzdu znížiť.

Európska sieť proti chudobe zahrnutie ukazovateľov sociálnej politiky do odporúčaní víta, no upozorňuje, že Komisia meria dáta spred jedného alebo dvoch rokov. Úsporné opatrenia, ktoré v odporúčaniach Komisia rovnako vyžaduje, však majú podľa riaditeľky organizácie Barbary Helfferichovej bezprostredný efekt.  

Európskym odborovým zväzom (ETUC) prekáža, že sa Komisia nezmienila o tom, že reálne mzdy zaostávajú za produktivitou. „Odporúčania sú premrhanou príležitosťou“, tvrdí generálna tajomníčka ETUC Bernadette Ségolová. 

Faktom však ostáva, že Európska komisia nemá v sociálnej oblasti takmer žiadne právomoci. Má ale právomoci v makroekonomických témach, ktoré sociálnu realitu priamo ovplyvňujú.