Strážne psy rozpočtov v EÚ sa spájajú

zdroj: shutterstock

V septembri sa v Bratislave uskutočnilo tretie stretnutie európskych nezávislých fiškálnych inštitúcií. Zoskupenie sa na neformálnej báze pod dočasnou koordináciou slovenskej Rady pre rozpočtovú zodpovednosť stretávalo už od roku 2013.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla v roku 201. Jej úlohou je nezávisle monitorovať a hodnotiť vývoj hospodárenia Slovenska a vyhodnocovať, či jeho rozpočet plní národné a európske  pravidlá rozpočtovej zodpovednosti.

Jej závery sú podkladom pre rozhodovanie vlády a parlamentu o rozpočtových otázkach.

Spolupráca medzi takýmito fiškálnymi inštitúciami v rámci EÚ v súčasnosti prechádza do formálnejšej roviny. Na septembrovej schôdzke vzniklo „Združenie (Network) nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ“.  Celkový počet členov je 21.

Za predsedu Networku bol na dva roky zvolený predseda španielskej fiškálnej rady AIReF José Luis Escrivá. Jeho zástupcom sa stal člen slovenskej Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ľudovít Ódor.

Odpolitizovanie

Podľa Ódora môže združenie môže vytvoriť „väčší tlak na odpolitizovanie mnohých aspektov rozpočtovej politiky“.

„Nezávislé fiškálne inštitúcie, ak robia svoju prácu poriadne, dokážu bez politického prifarbenia vyhodnotiť smerovanie fiškálnej politiky. Pomáhajú tak nielen zvyšovať úroveň debaty o rozpočte v parlamente, ale cez väčšiu transparentnosť umožňujú aj efektívnejšiu kontrolu zo strany voličov, finančných trhov, či medzinárodných inštitúcií.“

Nie v každej krajine sú zároveň pre takéto inštitúcie vytvorené dostatočne dobré podmienky na ich prácu, upozorňuje. Buď majú zlý prístup k dátam, málo analytikov alebo nie sú celkom nezávislé.

„Spájanie síl cez Network by mohlo zvýšiť tlak, či už priamo alebo nepriamo, aby bolo menej polien pod nohami európskych fiškálnych rád. Môžeme sa učiť jeden od druhého, čo je vždy lacnejšie ako sa učiť z vlastných chýb,“ konštatuje Ódor.

Nefungujúce pravidlá

Nezávislé fiškálne inštitúcie EÚ podľa neho urgentne potrebuje.

Ako dodáva, netreba mať mimoriadne analytické schopnosti na to, aby sme videli, že európsky fiškálny rámec nefunguje.

„Napriek prijatiu mnohých komplexných pravidiel a viac automatických pokút je stále možné arbitrárne posúvať termíny skrotenia deficitov pod 3% z HDP. Čerešničkou na torte je, že za mimoriadne okolnosti sa považujú už aj chabé prísľuby reforiem. Načo máme pravidlá na niekoľkých sto stranách, keď každá situácia je výnimočná, kedy treba uplatňovať špeciálne režimy a klauzuly?“

Ódor sa prihovára za väčšiu decentralizáciu fiškálneho rámca. Prvá línia obrany proti nadmerným deficitom by mala byť na národnej úrovni pod taktovkou lokálnych fiškálnych pravidiel a národných fiškálnych rád.

„Vedel by som si predstaviť väčšinu pravidiel vyhodiť von oknom, pričom by zostalo len jedno pravidlo, že akonáhle fiškálna pozícia jedného štátu ohrozuje iné krajiny, táto stráca istú časť svojej suverenity," vyjadril sa ešte v júli na Národnom konvente o EÚ venovanom možným prioritám slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

„Ak neohrozujú iných, prečo by nemohli mať Estónci jeden rok 10 % deficit ak majú nízke zadlženie?“ pýtal sa.

Spoločný Network môže byť preto podľa Ódora nápomocný aj pri hľadaní efektívnejšieho fiškálneho rámca pre celú eurozónu.

Väčšiu spoluprácu európskych fiškálnych rád predpokladá aj tzv. správa 5 prezidentov, ktorá načrtáva budúcnosť integrácie eurozóny.