Talianska vláda chce stimulovať splatením faktúr súkromným firmám

Minister hospodárstva Vittorio Grilli vo štvrtok informoval, že plánované splatenie faktúr pomôže pri oživení ekonomiky v recesii. Podpíše sa síce pod rast deficitu, ten by však nemal presiahnuť 3 % HDP.

Európska komisia však vyjadrila obavy z rozhodnutia, podľa ktorého lokálne vlády majú v najbližších dvoch rokoch vyrovnať 19 miliárd eur, zdravotný systém splatiť 14 miliárd eur a časť dlhov má uhradiť aj centrálna vláda.

Ako vysvetlil Grilli treba to vnímať ako proces, v rámci ktorého sa likvidita najprv dostane do podnikov a potom do bánk, keďže firmy budú môcť splatiť časť svojho dlhu. Deficit bude zároveň dôsledne monitorovaný, aby neprekročil 3-percentný limit.

Odchádzajúca technokratická vláda Maria Montiho odhadla, že ekonomika tento rok klesne o 1,3 % a nie o 0,2 % ako tvrdil predchádzajúci odhad. Zároveň zhoršila výhľad pre deficit na 2,9 % miesto 1,8 % HDP, pod čo sa má čiastočne podpísať splatenie dlhu firmám. Podľa Komisie je to však nebezpečne blízko 3-percentnému limitu.

Podľa Grilliho však zaplatenie faktúr zabráni hlbšej recesii a bez neho by prepad mohol dosiahnuť 1,5 %. Centrálna banka odhaduje, že tento krok by mohol zlepšiť finančný stav mnohých podnikov a istým spôsobom stimulovať rast. Zároveň však zdôraznila, že deficit nesmie prekročiť 3 % HDP.

Ekonóm centrálnej banky Daniele Franco v parlamente vyhlásil, že Taliansko potrebuje rozhodnú a dôveryhodnú hospodársku politiku na riešenie špirály recesie. Ekonomika klesla počas šiestich po sebe naslednujúcich štvrťrokov a za celý rok 2012 bol prepad na úrovni 2,4 %.

Centrálna banka ani národný štatistický úrad však nevylučujú hlbšiu ako 1,3-percentnú recesiu, čo môže zvýšiť tlak na verejné financie.

Hlavný ekonóm Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj agentúre Reuters povedal, že navrhované opatrenia hospodárstvu pomôžu, len ak nebudú prekročené rozpočtové limity. „Ak sa peniaze do podnikov nevrátia, potom zdravá časť talianskej ekonomiky bude trpieť zo zlých dôvodov,“ vysvetlil Pier Carlo Padoan.

Práve bankroty malých firiem nielen v Taliansku, ale aj Španielsku vyvolávajú obavy z vplyvu na bankový sektor. Ide totiž o najväčších zamestnávateľov v oboch krajinách a ak sa zvýši objem zlyhaných firemných úverov, stúpne počet zlyhaných úverov domácnostiam. Schopnosť Talianska a Španielska, ktoré predstavujú 28 % ekonomiky eurozóny (pre porovnanie Cyprus predstavuje 0,2 %) prekonať krízu a vyhnúť sa externej pomoci závisí však práve od zdravia ich bánk.

(EurActiv/Reuters)