Únia sa dohodla na „využívaní pružnosti Paktu stability a rastu“

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (vpravo) a podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír. FOTO TASR – Štefan Puškáš

Pakt stability a rastu vo svojom platnom znení počíta s určitou mierou pružnosti pri dosahovaní rozpočtových a dlhových cieľov. Krajiny môžu dostať na úpravu verejných financií viac času v prípade, že realizujú reformy, ktoré majú preukázateľne pozitívny vplyv na ekonomický rast. Táto opcia sa zatiaľ nikdy nevyužila.

Na využívanie „pružnosti“ pravidiel v plnej miere tlačil najmä taliansky socialistický premiér Matteo Renzi. Bez presvedčivejšieho rastu svojej ekonomiky nebude krajina schopná znižovať svoj dlh, ktorý je druhý najvyšší verejný dlh v EÚ (135 % HDP, viac ako dvojnásobok požadovaných 60 %).

Dohoda zo summitu bez detailov

Nemecko sa obáva, že poľavenie vo fiškálnej disciplíne by mohlo viesť k nekontrolovanému míňaniu a využitiu lacných peňazí. Renzi a nemecká kancelárka Angela Merkelová sa v piatok počas večere lídrov EÚ v belgickom meste Ypres dohodli na kompromisnom znení.

„Osobitná pozornosť by sa mala venovať štrukturálnym reformám, ktoré posilňujú rast a fiškálnu udržateľnosť, okrem iného aj náležitým posudzovaním fiškálnych opatrení a štrukturálnych reforiem, pričom by sa mala čo najlepšie využiť flexibilita, ktorá je súčasťou existujúcich pravidiel Paktu stability a rastu,“ uvádzajú závery Európskej rady z 26. a 27. júna.

Podobnú formuláci obsahuje aj strategický dokument s prioritami únie nasledujúcich 5 rokov, ktorý je prílohou záverov. 

„Diskusia rezonovala okolo pružnej aplikácie pravidiel Partu stability a rastu,“ komentoval po zasadnutí Európskej rady slovenský premiér Robert Fico. Krajiny podľa neho nemajú odvahu robiť významné reformy, ak sa im tieto výdavky započítavajú do deficitu.

Fico používa ako príklad plánované „razantné“ zníženie odvody pre 800 tisíc nízkopríjmových ľudí na Slovensku, čo by malo vládu stáť  170 miliónov eur. „Ak krajina robí reformy, ktoré zvyšujú zamestnanosť, malo by to byť odrátavané z deficitu a nie zarátavané,“ tvrdí.

Som rád, že sme sa dohodli na formulácii, ktorá jasne hovorí o pružnejšej aplikácii súčasných pravidiel, ktoré dnes v Pakte stability sú,“ povedal s tým, že dúfa, že Slovensko bude môcť otvoriť túto tému hneď po realizácii týchto reforiem.

„Európska komisia by mohla so Slovenskom, ale určite aj s ďalšími krajinami, hľadať riešenie, ako v takýchto prípadoch náklady podobných reforiem nezarátavať do deficitu. Takto zadefinované veci dávajú budúcemu pre Európskej komisie veľmi silný mandát,“ dodal premiér.

Politikum

Aj táto pružnosť sa má ale vzťahovať len na krajiny, ktoré majú deficit pod 3 % HDP, čo znamená, že napríklad Francúzsko z toho benefitovať nebude.

Podľa ekonómov ako je Holger Schmieding z Berenberg Bank otvára využívanie možnosti flexibilného uplatňovania Paktu otvára cestu jeho politickej interpretácii.

Okrem toho je veľmi ťažké presne predpovedať, aký vplyv bude mať tá-ktorá štrukturálna reforma na rast, a to najmä v dlhodobom horizonte. Miera flexibility, ktorú krajiny dostanú tak bude nevyhnutne politické rozhodnutie.

Toto rozhodnutie bude na pleciach Európskej komisie. Tá má do 14. decembra 2014 pripraviť komplexnú správu o tom, ako sa európske sprísnené rozpočtové pravidlá uplatňujú.