Varšava naleje peniaze do Junckerovho fondu

Zdroj: EK

Poľsko prisľúbilo finančnú účasť vo výške 8 miliárd eur na projekty využívajúce financovanie z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI). Informovala o tom Európska komisia. EHSI je základom investičného plánu pre Európu, ktorý má vygenerovať investície v odhadovanom objeme 315 miliárd eur.

Poľský príspevok príde prostredníctvom domácej finančnej inštitúcie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Poľsko je v poradí už šiestou krajinou EÚ, ktorá prejavila ochotu prispieť do EFSI ešte predtým, ako bol tento fond formálne zriadený. Pred Poľskom rovnaký zámer avizovali Nemecko (8 miliárd), Španielsko (1,5 miliardy), Francúzsko (8 miliárd), Taliansko (8 miliárd) a Luxembursko (80 miliónov).

Podpredseda EK zodpovedný za zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen uviedol, že o tomto zámere ho osobne informoval poľský minister financií Mateusz Szczurek. Dodal, že poľská BGK sa nemalou mierou zapájala aj do doterajších investičných celoeurópskych platforiem.

Začiatkom marca sa ministri financií EÚ dohodli na spoločnej pozícii k návrhu EK pre zriadenie EFSI. Po pondelňajšom (20.4.) odobrení zriadenia tohto fondu v odborných výboroch Európskeho parlamentu vstúpili medziinštitucionálne rokovania do záverečnej fázy s cieľom nájsť dohodu o právnom rámci EFSI ešte v júni, pred pravidelným summitom EÚ.

Niektorí europoslanci mali výhrady, že Junckerov plán odklonil finančné prostriedky pôvodne zamýšľané na iné projekty. Niektorí tiež žiadali, aby bola konkrétna časť z investičného fondu “rezervovaná” pre projekty na podporu energetickej účinnosti.

Podľa zámerov EK by už do začiatku leta malé a stredné podniky a niektoré projekty z oblasti infraštruktúry mohli mať prospech z predbežného financovania prostredníctvom Európskej investičnej banky (EIB). Finálnym cieľom je, aby EFSI bol plne funkčný od septembra tohto roku.

Slovensko zatiaľ neavizuje, či do fondu mieni prispieť. V procese rokovaní ale žiadalo, aby prípadné príspevky nemali negatívny dopad na deficit verejných financií v očiach Európskej komisie pri posudzovaní dodržiavania pravidiel vyplývajúcich z Paktu stability a rastu. Komisia vo svojich usmerneniach v tomto smere prisľúbila vyjsť krajinám v ústrety.

EurActiv.sk / TASR