Dane z finančných aktivít, bankové poplatky a systémové riziko

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Otázka dodatočných daní pre bankové inštitúcie je v poslednej dobe veľmi diskutovaná téma. Finančná regulácia v bankovom sektore prechádza mnohými zmenami, ktoré majú posilniť finančnú stabilitu.

Na základe mikrosimulačného modelu bankového systému (SYMBOL) sa analýza snaží zhodnotiť príspevok jednotlivých bánk k systémovému riziku, v rámci rôznych regulačných scenárov. Porovnáva ich tiež s ich potenciálnymi daňovými záväzkami v rámci rôznych modelov dane z finančných transakcií a bankových poplatkov.

Výsledky ukazujú, že v prípade, že sa nedá vyhnúť nákaze zlyhávajúcich bánk, všetky dane sa správajú rovnako. Ak sa však dá nákaze zabrániť, bankové poplatky sú úspešnejšie ako dane z finančných aktivít (FAT).

Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.