Predbežné hodnotenie asistenčných programov EÚ-MMF krajinám eurozóny

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Spolupráca EÚ a Medzinárodného menového fondu zjavne hrala dôležitú úlohu pri tvorbe, monitoringu a nakoniec aj implementácii programov.

Hoci so sebou nesie mnoho problémov, pri riešení krízy v krajinách eurozóny sa jej nedalo vyhnúť. Účasť MMF bola nevyhnutná vzhľadom na to, že únii chýbala expertíza a skúsenosť s krízovým financovaním a tiež jej chýbala dostatočná dôvera v jej vlastné inštitúcie, aby mohli konať samostatne.

Skúsenosť ukazuje, že spolupráca je niekedy komplikovaná a výsledky zmiešané, no zapojenie MMF je dôležité, a malo by pokračovať aj v budúcnosti.

Úplné znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze