Európsky parlament oslavuje polstoročnicu

„Počas väčšiny jeho života by Európsky parlament bolo možné oprávnene označiť za viacjazyčné diskusné fórum. To však už nie je pravda: EP je jedným za najsilnejších parlamentov na svete pokiaľ ide o legislatívne právomoci a právomoci v oblasti dohľadu nad exekutívou“, hovorí prof. David Farrell z Univerzity v Manchestri. Parlament prešiel za svoju 50-ročnú existenciu skutočným prerodom.

V stredu, 12. marca, sa uskutoční v Štrasburgu, pri príležitosti výročia, slávnostné zasadnutie s vystúpením predsedu EP Hansa-Gerta Pötteringa, predsedu EK José Manuela Barrosa a premiéra predsedajúcej krajina EÚ Janeza Janšu. Poslanci a VIP hostia si vypočujú koncert Mládežníckeho orchestra EÚ a bude sa krájať narodeninová torta.

Parlmentné zhromaždenie krajín Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho združenia voľného obchodu začínalo ako zbor 142 delegovaných zástupcov zo šiestich zakladajúcich krajín.

Názov Európsky parlament, pod ktorým ho dnes pozná celý svet, dostalo zhromaždenie až v roku 1962. Prvé voľby sa konali v roku 1979. Na čele prvého voleného Parlamentu stála žena – Simone Veil. Vrátane prebiehajúceho, sme doposiaľ mali 6 päťročných volebných období. Európsky parlament sa môže hrdiť najväčším nadnárodným elektorátom na svete – v súčasnosti je to cca 360 miliónov voličov.

S každou novou zmluvou o ES (EÚ) sa právomoci jediného priamo voleného orgánu EÚ posilňovali, najmä rozširovaním využitia tzv. spolurozhodovacej procedúry. Zatiaľ posledným štádiom v tomto procese je Lisabonská zmluva. Po tom, čo ju ratifikujú všetky členské štáty bude mať Európsky parlament právomoc rozhodovať o 95 percentách európskych zákonov.

Medzi najdôležitejšie právny akty, na ktorých sa EP podieľal významnou mierou, patrí nariadenie o cenách roamingových hovorov (máj 2007), smernica o službách (jún 2006), smernica o uznávaní odborných kvalifikácií (máj 2005) či smernica o ochrane osobných údajov pri protiteroristických opatreniach (2005). Podrobný rozpis dôležitej legislatívy, na ktorej sa podieľal EP nájdete na tejto linke.  V roku 1999 si Európsky parlament odmietnutím schválenia rozpočtu Spoločenstva vynútil rezignáciu Santerovej Komise, ktorej pôsobenie poznačili korupčné škandály.

Slovensko má vo volebnom období 2004-2009 v Európskom parlamente 14 europoslancov. Podľa nových pravidiel od volieb v roku 2009 bude mať 13 poslaneckých mandátov. Historicky prvé slovenské voľby do EP sa konali 13. júna 2004, len niečo vyše mesiaca po vstupe Slovenska do EÚ. 

Výsledky celoeurópskeho prieskumu verejnej mienky Eurobarometer naznačili, že sa Európsky parlament teší medzi verejnosťou dôvere a ľudia ho dokonca považujú za inštitúciu s najväčším vplyvom v EÚ. V prieskume tiež väčšina  respondentov uviedla, že má o práci Európskeho parlamentu málo informácií.


Článok bol pripravený v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu.