Ochrana pred rakovinou existuje, využíva sa málo

Pozadie

Diagnostika prvých predrakovinových zmien na krčku maternice, tzv. skríning, je pomerne jednoduchý a pri ich včasnom odhalení má pacientka dobré vyhliadky, na to, aby sa zabránilo rozvinutiu samotnej choroby. V Európe sa každý rok zaznamená 50 000 prípadov rakoviny krčka maternice, čo z nej robí tretie najčastejšie onkologické ochorenie. Na Slovensku mu ročne podľahne 200 žien

K dispozícii je už očkovacia látka, ktorá dokáže s vysokou účinnosťou zabrániť infekcii spôsobujúcej v drvivej väčšine prípadov rakovinu krčka maternice. Najúčinnejšia je, ak sa aplikuje pred začiatkom sexuálneho života dievčat, ide teda do veľkej miery o vec pediatrie.

Otázky

Európska asociácia proti rakovine krčka maternice vyhlásila týžden od 20. do 26. januára Európskym týždňom boja proti rakovine krčka maternice. K tejto výzve sa pripojila aj Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť, Slovenská pediatrická spoločnosť, kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, spoločnosť GlaxoSmithKline a Skupina MAC (Memebrs of EP against cancer – Poslanci EP proti rakovine), za ktorú Deklaráciu k Európskemu týždňu boja proti rakovine krčka maternice podpísala slovenská europoslankyňa, MUDr. Irena Belohorská (NI).

Uvedení signatári podporili vyhlásenie roka 2008 na Slovensku za „Rok boja proti rakovine krčka maternice“. Iniciatíva má za cieľ zlepšiť informovanosť o tomto druhu ochorenia.

V rámci neho sa pripravuje Národné referenčné centrum pre skríning rakoviny krčka maternice, ktorý by mal zabezpečovať predvolania žien na odber cytológie podľa registra v stanovenom intervale, organizáciu a vyhodnotenie výsledkov. Cieľom projektu je dosiahnuť postupne 70 – 80% účasť žien na skríningu.

Dnes, 22. januára, sa v Európskom parlamente v Bruseli podpisuje petícia “Stop rakovine krčka maternice”, ktorá vyzýva európske inštitúcie a vlády členských štátov aby zaradili implementáciu organizovaného skríningu rakoviny krčka maternice za svoju prioritu.

Pozície

Signatárka deklarácie i petície „Stop rakovine krčka maternice“ Irena Belohorská k iniciatíve dodala: „Som rada, že sa venuje pozornosť tomuto problému, nielen ako politik, lekár, ale aj ako mama dievčat, ktoré by som chcela uchrániť od tejto choroby.“ Konštatovala, že osem z desiatich žien, ktoré podľahnú tomuto druhu rakoviny, nebolo na preventívnej prehliadke. „Dnes ešte nenašla medicína spôsob ako predchádzať niektorým onkologickým ochoreniam, je preto trestuhodné, že tam kde výsledky hovoria o 94 percentnom znížení výskytu sa nevyužijú dostupné spôsoby“.