Parlament sa pripravuje na veľké zmeny

Európsky parlament čakajú v roku 2009 tri zásadné zmeny:

  • Do platnosti vstúpi Lisabonská zmluva (za predpokladu, že ju ratifikujú všetky členské štáty)
  • V júni sa budú konať voľby do EP, do jeho lavíc zasadne o 35 poslancov menej
  • Začne platiť nový štatút poslancov, podľa ktorého ich plat bude výdavkom EP a nie národných štátov

Poslanci schválili správu s pokynmi pre rozpočtový proces na rok 2009. Text sa zaoberá hlavnými smermi pre výdavky orgánov a inštitúcií EÚ (okrem Komise) v roku 2009 a otázkou štatútu poslaneckých asistentov.

Slovenský europoslanec Sergej Kozlík (NI) v rozprave povedal, že pri zostavovaní rozpočtu Európskeho parlamentu na rok 2009 je potrebné brať v prvom rade do úvahy rozšírené povinnosti Parlamentu po ratifikácii Lisabonskej zmluvy. Ide podľa neho najmä o novú úlohu Parlamentu ako rovnocenného zákonodarcu s Európskou radou.

Správa uvádza, že nový štatút poslancov od volieb v roku 2009 prenesie na rozpočet EÚ zodpovednosť aj za platy europoslancov. Tí sú dnes platení z rozpočtov členských štátov v rovnakej výške ako národní poslanci. Poslanci EP sa však napriek tomu domnievajú, že EP bude schopný uspokojiť všetky svoje potreby bez prekročenia 20% limitu pre administratívne výdaje. V roku 2008 to predstavuje asi 1,45 miliardy eur. 

Prechod od konzultačného postupu k spolurozhodovaciemu postupu nebude nevyhnutne znamenať zdvojnásobenie pracovnej záťaže parlamentných výborov, Sergej Kozlík si však myslí, že „treba vziať do úvahy, že posilnenie spolurozhodovacích právomocí bude bezprecedentné a že Parlament navyše preberie zodpovednosť za zverejňovanie legislatívnych aktov“. Je preto podľa neho nevyhnutné, aby „politické priority Parlamentu boli náležite financované, a aby sa za podmienky udržateľnosti rozpočtu hľadali zároveň možnosti úspor všade, kde je to možné.“

Medzi prioritami Parlamentu figuruje ako v tomto roku komunikačná a informačná politika EP a najmä jej tri kľúčové projekty na rok 2009:

  • návštevnícke stredisko,
  • audiovizuálne centrum a
  • parlamentná internetová televízia.  

Správa neobchádza nedávne odhalenia vnútorného auditu a apeluje na vyjasneniu situácie s pracovnými zmluvami poslaneckých asistentov. Návrh v tejto veci by mal byť podľa poslancov predložený Rade za Francúzskeho predsedníctva, tak, aby mohol štatút poslaneckých asistentov vstúpiť do platnosti spoločne novým štatútom europoslancov.  

Parlament bude dbať na to, aby bol v budúcnosti „zelenším“. V jeho rozpočte sa preto počíta s využívaním automobilov šetrných k životnému prostrediu a s inštaláciou solárnych panelov na strechy parlamentných budov.