Parlament zmení pravidlá odmeňovania asistentov

Vedenie EP – predseda Hans-Gert Pöttering a 14 podpredsedovia jednohlasne prijali odporúčanie lídrov politických frakcií a požiadali sekretariát Európskeho parlamentu, aby začal riešiť nedokonalosti interných pravidiel spolu s členskými štátmi a Európskou komisiou. Zmeniť by sa mali pravidlá, podľa ktorých poslanci zamestnávajú svojich asistentov. Tie by mali byť obsiahnuté v štatúte asistenta, ktorý zatiaľ chýba. Zároveň však chce Parlament zachovať slobodu europoslancov pri výbere svojich asistentov a pri určovaní výšky ich ohodnotenia.

Spresnená úprava by mohla byť platná do začiatku nového volebného obdobia spolu s novými pravidlami zavádzajúcimi jednotný plat pre europoslancov. Tí sú dnes platení rovanko ako ich kolegovia v národných zákonodarných zboroch.

Rozhodnutie prichádza po tom, čo vnútorný parlamentný audit poukázal na dlhý zoznam pravdepodobných zneužití finančných prostriedkov, ktoré majú poslanci k dispozícii na svojich asistentov. Správa nebola napriek tlaku zverejnená, prístup k nej má len niekoľko poslancov z Výboru pre kontrolu rozpočtu. Jeden z nich Paul van Buitenen zverejnil na svojej stránke päťstranový sumár správy, aby tým ako uvádza „vytvoril tlak na zverejnenie celého znenia“.

Hlavný problém spočíva v tom, že v súčasnosti platné interné pravidlá Európskeho parlamentu nie sú dosť jasné pokiaľ ide o popis úloh, ktoré asistenti vykonávajú.

Správa poukazuje na príklady, kedy sa peniaze určené na mzdy asistentov dostávali primo na účty samotných poslancov prípadne firiem, ktoré nevykazovali žiadnu aktivitu. Zdokumentované boli aj platby inštitúciám, ktorých aktivity boli z pohľadu činnosti europoslanca irelevantné (starostlivosť o deti či predaj dreva). Objavili sa aj prípady, kedy bol ako odmena pre asistenta vyplatený 19, 5 násobok jeho mesačnej mzdy. V dvoch prípadoch bola plná suma 15 500 eur vyplatená poslancom, ktorí nezamestnávali žiadnych asistentov. Europoslanec z frakcie Zelených Gerard Onesta agentúre AFP povedal, že medzi 785 poslancami „je 10 percent čiernych ovcí“.

V Bruseli je akreditovaných okolo 1500 asistentov, väčšina poslancov zamestnáva asistentov aj v krajine odkiaľ pochádza. Jeden z návrhov, ako vyriešiť situáciu, je že by parlamentní asistenti boli platení priamo Parlamentom. „Vtedy by boli jednak odstránené všetky komlpikované administratívne veci, ktoré musí robiť poslanec a bolo by odstránené aj to riziko podozrenia,“ povedala pre TV Markíza poslankyňa Irena Belohorská (NI). Tento návrh ležal na stole ešte v roku 1998, Rada ho však vtedy zamietla. Iným riešením by bolo zavedenie jedného úradu v každom členskom štáte, ktorý by mal na starosti odmeňovanie poslaneckých asistentov.