Stratégia rozširovania sa má zmeniť

Správa Elmara Broka (EPP-ED) vyzdvihuje „veľký úspech“ predchádzajúcich rozšírení. Vyzýva však na dôkladné prehodnotenie procesu pre budúce kolá. Reaguje tak na Stretégiu rozširovania pre rok 2007-2008, ktorú pripravila Európska komisia.

„Úspech minulých rozšírení nie je žiadnou zárukou toho, že takéto tempo rozširovania je udržateľné aj do budúcnosti“, vysvetľuje podstatu svojej správy nemecký kresťanský demokrat. Riešením by podľa Broka mohol byť nový koncept „Európskeho hospodárskeho priestoru Plus“ (EEA+), niečo medzi susedskou politikou a plným členstvom v Únii. To by zhruba zodpovedalo modelu, ktoré niektoré štáty, medzi inými aj Nemecko, presadzujú pre Turecko.

Do EEA+ by Brok zahrnul krajiny východnej iniciatívy Poľska a Švédska ( Moldavsko, Arménsko, Gruzínsko, Azerbajdžan, prípadne raz Bielorusko ) ale aj „niektoré krajiny západného Balkánu.“ Pre štastnejších by to malo znamenať medzikrok na ceste k plnému členstvu, no pre iné trvalé riešenie. Ako konkrétny príklad však uviedol len Nórsko.

Krajiny, ktoré v budúcnosti pristúpia k Únii si pretým musia vyriešiť vnútorné problémy „najmä tie, ktoré sa týkajú ich územného a ústavného usporiadania“, konštatuje text.

Budúce rozšírenia by podľa správy, ktorú výbor pre zahraničné záležitosti EP prijal takmer jednohlasne, mali predstavovať rovnováhu medzi geostrategickými záujmami Únie, dôsledkami politického vývoja za jej hranicami a integračnou kapacitou Únie“. Absorbčná kapacita, ako sa tiež zvykne nazývať, ktorú často skloňujú najmä odporcovia rozširovania, je definovaná štyrmi kategóriami:

  • pristupujúce štáty by mali prispieť k dosahovaniu politických cieľov EÚ,
  • európske inštitúcie musia fungovať efektívne,
  • dostupnosť adekvátnych finančných zdrojov,
  • komunikačná stratégia pre verejnosť, ktorá by informovala o implikáciách rozšírenia.

Poslanci venujú zvýšenú pozornosť práve poslednému bodu: Politika rozširovania musí byť občanom dôkladne vysvetlená, aby sa tak zaistila „dlhotrvajúca podpora pre členstvo každej kandidátskej krajiny“. Nedostatok komunikácie má negatívny dopad hlavne na prebiehajúce rokovania s Tureckom, keďže podpora pre členstvo tejto z časti v Ázii ležiacej krajiny, klesá ako v EÚ tak aj v samotnom Turecku, myslí si britský liberál Andrew Duff.

Strach zo sociálneho dumpingu po východnom rozšírení EÚ sa, spolu s inými vecami, často používa na vysvetlenie odmietnutia európskej ústavy francúzskymi voličmi. Pojem „poľský inštalatér“ sa stal trvalo prítomný v debatách o pracovnej migrácii.

Text správy bol pripravený pred írskym referendom o Lisabonskej zmluve a pred vyhláseniami francúzskeho prezidenta o tom, že aj tie krajiny ktoré stoja tesne pred dverami Únie musia počkať kým Lisabonská zmluva nevstúpi do platnosti.

O správe ešte musí hlasovať plénum Európskeho parlamentu.