Uzávierka Ceny EP za žurnalistiku o dva dni

Uzávierka prihlášok je už tento štvrtok, 15 mája. Prihlásiť sa môžete ak ste registrovaný novinár s trvalým pobyt v niektorom z členských štátov Európskej únie. O cenu sa môžete uchádzať s článkom či reportážou s tematikou Európskej únie z obdobia od 1. mája 2007 do 30. apríla 2008.

Európsky parlament sa týmto spôsobom rozhodol oceniť tých novinárov a reportérov, „ktorí svojou prácou pomáhajú občanom EÚ lepšie pochopiť fungovanie inštitúcií EÚ“. Ceny sa udeľujú v štyroch kategóriách:

  • tlač,
  • internet,
  • rozhlas a
  • televízia.

Víťaz každej kategórie bude známy v októbri a bude odmenený sumou 5000 eur. Príspevky najskôr rozdelí prvá porota pod záštitiou Informačných kancelárií EP v jednotlivých krajinách EÚ do užšieho výberu. Iná, deväť-členná porota, v zložení traja poslanci Európskeho parlamentu a šiesti zástupcovia novinárskej profesie vrátane zástupcov Asociácie európskych novinárov rozhodne o konečných víťazoch. Predsedom výberovej poroty je podpredseda Európskeho parlamentu, ktorý je zodpovedný za informačnú a komunikačnú politiku.

Do súťaže sa možno prihlásiť individuálne alebo ako novinársky tím zložený z najviac piatich členov. Prihlásené príspevky musia byť publikované resp. odvysielané v jednom z oficiálnych jazykov Európskej únie. Spoločne s prihláškou stačí poslať váš publikovaný či odvysielaný príspevok. Nezáleží pritom, či šlo o jednorazovú záležitosť alebo o celú sériu článkov či reportáží.

Do súťaže nie je možné prihlásiť príspevky, ktoré spolufinancovala EÚ alebo ktoré už získali iné ocenenia. Podrobnejšie informácie a prihlášku nájdete na tejto linke.