Elektronické voľby môžu byť niekedy zradné

foto: Miko Haljas, estónsky veľvyslanec v Maďarsku

Estónsko je najpokrokovejšou krajinou sveta v oblasti elektronického hlasovania. S veľvyslancom Mikom Haljasom sa rozprávala Szilvia Kalmar.

  • Vašu krajinu niekedy žartovne nazývajú E- stónsko. Prečo je tomu tak?

Nie som si istý, ako veľmi sa s nami táto prezývka skutočne spája, ale páči sa nám Estónsko sa pokúša využívať všetky druhy elektronických riešení v čo najväčšom rozsahu. Samozrejme, trikom pri využívaní elektronických riešení je, že je ľahšie zaviesť tie, ktoré sa spájajú s vládou a súkromnému sektoru trochu dlhšie trvá, kým začne využívať rovnaké riešenia.

Takže keď sa pozriem na Estónsko, myslím si, že systémy, ktoré fungujú najlepšie sú tie, pri ktorých vláda spolupracuje s občanmi: napríklad, tento rok sa 92 percent všetkých daní vracia elektronicky.

  • V Estónsku preberajú podniky nápady od vlády?

Nie nevyhnutne, keďže väčšina nápadov vlády stále pochádza zo strany podnikov. Samotná implementácia je však ťažšia pre súkromný sektor, lebo máme malú krajinu, kde sú aj podniky malé. Každé nové riešenie, ktoré má počiatočné náklady môže byť nedostupné pre malú spoločnosť a trvá im dlhšie si uvedomiť, že zároveň ale vytvára tržby.

Estónsko po prvý raz využilo elektronické hlasovanie v národných voľbách v roku 2005. Nie ste jedinou krajinou, ktorá využíva túto metódu, ale minulý rok pri voľbách do Európskeho parlamentu ste len vy využili tento nástroj. Prečo sa Vaša krajina rozhodla zaviesť elektronické hlasovanie?

Domnievame sa, že voľby sú vrcholom a oslavou demokracie. Počiatočným nápadom preto bolo získať viac mladých ľudí, aby sa zúčastňovali na verejnom dianí. Neskôr sa ukázalo, že elektronické hlasovanie je veľmi vekovo neutrálne. Štatistiky ukazujú, že účasť je pomerne rovnomerne rozdelená medzi vekové skupiny. V tom zmysle nápad prilákať viac mladých ľudí, aby sa zúčastňovali na voľbách, nezabral tak ako sme čakali.

Bol ale úspešný v tom, že sa stále zvýšil počet voličov, ktorí volili. V Estónsku máme tradične malú účasť. Účasť 64 percent v maďarských voľbách vy bola skutočne vysoká pre nás. 

Prvýkrát samozrejme nebolo elektronické hlasovanie také populárne. V roku 2005 sa približne dve percentá hlasov odovzdali elektroniky. Volebná účasť bola 41 percent, čo je pomerne málo. Pri minuloročných voľbách však bola účasť viac ako 60 percent. Samozrejme, nedá sa to pričítať len elektronickému hlasovaniu. Podľa štatistík je to veľký pokrok. V porovnaní s dvoma percentami v roku 2005 sa miera odovzdaných elektronických hlasov v roku 2009 pohybovala na 15 percentách.

  • Využívate oba spôsoby elektronického hlasovania?

Jedným zo skorších vzorov, ktoré sme mali, boli Spojené štáty, ktoré s elektronickým hlasovaním experimentujú už od začiatku 90. rokov. Sústreďujú sa na volebné prístroje. To ale nie je elektronické hlasovanie v tom zmysle, že nie je spojené s internetom. Namiesto vhodenia volebného lístka do krabice to len spravíte na obrazovke.

V našom prípade sa nápad odvíjal od tohto. Prečo by tieto prístroje nemohli byť poprepájané a napojené na centrálny server? Tak by sa to dalo spraviť všetko lacnejšie a ľahšie.

Elektronické hlasovanie v Estónsku sa však nedeje tak ako si to ľudia bežne predstavujú. Nepoužíva sa v deň volieb, ale počas predvolebného obdobia. Môžete zmeniť svoj hlas až do volebného dňa tým, že v tento deň idete a vhodíte svoj volebný lístok.

Zásadou je eliminovať nanútené alebo zaplatené hlasovanie. Ak ste boli obeťou takýchto pochybení a ste čestní, môžete stále neskôr zmeniť svoje hlasovanie.

  • Prvá vec, ktorá mi napadne pri elektronickom hlasovaní je bezpečnosť. Zaznamenali ste nejaké ťažkosti v tomto ohľade?

Technická časť elektronického hlasovania je veľmi bezpečná. Používa sa veľmi vysoká úroveň kódovania a na odovzdanie hlasu musíte mať platnú identifikačnú kartu. Je to podobné ako využívanie digitálneho podpisu pri dokumentoch.

Slabiny ale spočívajú v ľudskej podstate. Prvý krát tu boli Estónci, ktorí sa domnievali, že by bolo dobrým nápadom zjednotiť sa, dať si kávu, prediskutovať rozdielne záležitosti a potom zobrať počítač a zahlasovať. To nie je v súlade s kódexom správy elektronického hlasovania. Musíte to spraviť individuálne a musíte byť schopní odovzdať svoj hlasovací lístok bez nátlaku.

Jedna strana sa snažila zorganizoval určitú formu kolektívneho hlasovania, pri ktorej vztýčili volebné stany s počítačmi. Ideou bolo, že ľudom, ktorí volili po prvý raz, budú asistovať zamestnanci strany. Viete si predstaviť aké by boli asi ich rady. Takže to sa samozrejme zakázalo a viedlo to k revízii kódexu správy.

Nemôžete úplne eliminovať tieto riziká. Ale neskôr môžete svoje hlasovanie elektronicky zmeniť alebo ísť a vhodiť volebný lístok do urny v deň volieb. Každými voľbami sa niečo učíme.

  • V súvislosti s elektronickým hlasovaním sa v poslednej dobe množia obavy z toho, že táto metóda natoľko znižuje náklady na usporiadanie volieb až to môže viesť k tomu, že sa politický systém vydá cestou priamej demokracie. Máte podobné obavy?

Svojim spôsobom nie som najväčším podporovateľom elektronického hlasovania z dôvodov, ktoré ste spomenuli. Viem, že je tu mnoho dobrých vecí, ale osobne si myslím, že to trochu uberá z toho slávnostného pocitu: po štyroch rokoch, toto je teraz Váš deň. Idete a poviete, čo si o tomto všetkom myslíte a čo by sa malo udiať v budúcnosti.

Elektronické hlasovanie to celé príliš komercializuje. Ak si to ale zoberiete zoširoka, nemyslím si, že tá situácia je taká závažná. Je lepšie mať viac ľudí vyjadrujúcich svoju vôľu aj keď je to menej slávnostné.

Šírenie sa priamej demokracie, myslím, závisí od zvyšnej legislatívy. V Maďarsku je možno pomerne ľahké vytvoriť referendum k hocičomu, ale v Estónsku je ten prah vyšší. Ak je iniciovanie referenda ťažšie, nevidím v elektronickom hlasovaní žiadnu hrozbu. Ak to bude naďalej veľmi ľahké, tak samozrejme ľudia môžu iniciovať referendum vo všetkých možných otázkach.  

  • Niektorí hovoria, že sa týmto spôsobom hlasovania zapájajú pasívni voliči. Je to pravda?

To je veľmi ťažké určiť. Pri každých voľbách sa pokúšame vytvárať sociologické štúdie, ale stále ťažko povedať. Vyššia percentuálna účasť a elektronickí voliči sú skutočnosťou, ale to môže byť z mnohých príčin. Sklamanie v Estónsku bolo v roku 2009 vyššie ako v roku 2005.

V roku 2005 sme len vstúpili do EÚ a ekonomika rástla ako huby po daždi, takže ľudia sa neobťažovali voliť. V roku 2009 sme tu už mali najhlbšiu krízu za posledných 70 rokov a ľudia mali samozrejme väčší záujem zúčastniť sa volieb.  Takže tento zvýšený rast aktivity sa nedá pripisovať elektronickému hlasovaniu, ale nejaká jeho časť sa určite môže. Potrebujeme viac času na nevyhnutné štúdie a aby sme mali relevantné výsledky.

  • Kontaktovali vás ďalšie krajiny, aby ste sa s nimi podelili o skúsenosti s elektronickým hlasovaním?

Pred týmto rozhovor som sa rozprával s volebnou komisiou a tá potvrdila, že majú veľa návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o to ako funguje náš systém.

  • Myslíte si, že miera pripojenia na internet, ktorá je v Maďarsku menej ako 25 percent, je dôležitým faktorom?

Štatistiky hovoria, že v Estónsku využíva pravidelne internet 74 percent ľudí vo veku 16 až 74 rokov. Domnievam sa, že je to celkom vysoké číslo, ktoré v sebe zahŕňa aj starších ľudí. A jasne to je dôležitá otázka. Ak sú ľudia oboznámení s internetom potom samozrejme zvyknú dôverovať aj viac elektronickému hlasovaniu.