Viviane Reding: Vždy som žiadala široké pásmo pre všetkých

  • Do akej miery je dnes rozvinutý koncept „internetu vecí?“

Sme len v začiatkoch, ale vidíme, že sa čím ďalej, tým rýchlejšie posúvame od štádia pilotného projektu ku skutočnosti. Veľmi dobre už funguje v doprave a aplikujeme ho aj na ostatné oblasti života, ako napríklad zdravotníctvo či monitorovanie počasia. Samozrejme, nemožno opomenúť ani vzájomnú komunikáciu automobilov.

  • Čipy RFID sú pre „internet vecí“ kľúčovými. Diskutuje sa, či je nutné deaktivovať ich pri predaji tovaru. Spotrebiteľské organizácie za to lobujú, podnikatelia naopak namietajú, že im to spôsobí dodatočné náklady. Aký je váš pohľad?

Rozhodnúť musia občania. Ak chcú dostávať lepšie služby, ak chcú mať viac súkromia, musí to byť ich vlastná voľba. Musíme to nechať na nich.

  • Komisia v mnohých smeroch zdôrazňuje riziká späté s ochranou súkromia. Nemyslíte si, že to môže spomaliť uvádzanie technológie RFID na trh?

Myslím, že RFID so sebou prináša hospodárske a sociálne výhody. Na druhej strane musíme vysvetliť ľuďom, čo pre nich umiestnenie daných čipov na veciach znamená. Musíme im rovnako ponúknuť možnosť vybrať si, či ich chcú alebo nechcú aktivovať. Je to o európskych hodnotách. Súkromie má v Európe veľmi vysokú hodnotu a my ju budeme ochraňovať.

  • Internet budúcnosti si tiež vyžaduje rozšírenú kapacitu sietí, ktoré zvládnu prenášať veľké objemy dát. Debata v Bruseli sa zameriava na tzv. siete novej generácie (NGN), ktoré by mali tvoriť optické vlákna. Na druhej strane, čo s bezdrôtovými sieťami?

Čo sa týka optických vláken, nedávno sme vydali komuniké. Je teraz na národných regulátoroch, aby sa zaoberali touto otázkou. Čo sa týka bezdrôtového širokopásmového pripojenia, dávnejšie som vydala komuniké, v ktorom som vyzvala členské krajiny na rozdelenie digitálnych dividend pomerom 50:50. Udeje sa tak, keď rádiové spektrum definitívne prestaneme využívať analógovým spôsobom.

  • Chce Francúzske predsedníctvo širokopásmové pripojenie pre všetkých?

Francúzske predsedníctvo prevzalo jeden z mojich sloganov. Vždy som žiadala široké pásmo pre všetkých. Mal by to byť náš spoločný cieľ. Dnes dosahuje miera penetrácie broadbandu v priemere 20%, podobný priemer je aj v USA. Na druhej strane, štyri naše členské krajiny sú v tomto smere lídrami. Predbehli dokonca Južnú Kóreu. Ak sa pozriete na pokrytie ako také, štatistické údaje výrazne rastú. Je mnoho členských krajín, ktoré majú rôznymi druhmi pripojenia pokrytých 100% svojho územia.

  • Vzhľadom na súčasnú mieru dostupnosti širokého pásma, nemyslíte si, že vaše ciele sú príliš ambiciózne?

Ak máte ciele, ktoré nie sú ambiciózne, budete vždy napredovať pomaly. Preteky o široké pásmo musíme vyhrať. Bude to mať obrovský hospodársky a spoločenský dopad.

  • V ktorom roku by sa tak mohlo stať?

Nestanovili sme si žiadny konečný termín.

  • Budovať novú infraštruktúru je dôležité, ale kľúčová je aj jej ochrana. Komisia sa na budúci rok chystá vydať dokument o ochrane infraštruktúry, ktorá je pre vytváranie informačnej spoločnosti kľúčová. Môžete o ňom prezradiť viac?

Vypracovanie tejto stratégie je odpoveďou na rozhodnutie europoslancov, že telekomunikačné regulačné úrady nebudú mať na európskej úrovni právomoc rozhodovať vo veciach ochrany infraštruktúry. Preto musíme hľadať iné prostriedky, aby sme ochránili chrbtovú kosť, ktorá je základom pre náš hospodársky rozvoj.

  • Budúca podoba internetu sa bude odvíjať aj od jeho správy a rozvoja. Aké postavenie má Európa v jeho správe? Vieme, že táto oblasť je najmä vecou amerických partnerov.

Správa internetu nie je okrajovou záležitosťou. Budeme musieť uplatniť európske pravidlá pre slobodu na internete a ochraňovať jednotlivcov a ich slobody. Myslíme si, že je dôležité mať vlastné regionálne dátové uzly, prostredníctvom ktorých by sme mohli prispievať k riadeniu internetu. Takéto uzly budeme stavať.