Ondrej Marek: Vzdialený prístup už využívajú takmer všetky najväčšie firmy

Marek Ondrej, Citrix

  • Čo si má laik predstaviť pod pojmom vzdialený prístup?

Začnu trochu zeširoka – pravděpodobně každý, kdo pracuje s počítačem, zná situaci, kdy aplikace a data jsou umístěná a přístupná na tomto počítači, případně řešení klient/server, kdy data jsou umístěna především na serveru a aplikace na koncovém zařízení/počítači. To má své výhody, ale také mnohé nevýhody (které mnohdy převažují – náklady na administraci a správu, bezpečnost, udržování softwaru ‚up-to-date‘, kompatibilita různých aplikací, požadavky na hw vybavení pro běh nejmodernějších aplikací, potřeba mít toto konkrétní koncové zařízení vždy po ruce v případě potřeby přístupu k datům či aplikacím apod.). Především IT administrátoři, ale i lidé zodpovědní ve firmě za finance, by mohli vyprávět, jak náročné a nákladné je takový systém udržovat v chodu…

Vzdálený přístup k datům a aplikacím většinu těchto nevýhod eliminuje – aplikace a data jsou umístěná na centrálním serveru a oprávněný uživatel k nim má umožněn přístup odkudkoliv a kdykoliv. To znamená, že aplikace jsou instalovány pouze jednou (na serveru), a tzv. virtuálně jsou poskytovány uživatelům v okamžiku, kdy je potřebují. Veškeré akce prováděné takovou aplikací jsou uskutečněny na serveru a uživateli se pak zobrazuje pouze výsledek. To umožňuje využít i málo výkonné koncové stanice pro ‚provozování‘ i těch nejnáročnějších aplikací. Je také jedno, jestli pro přístup k takové aplikaci využijete vlastní počítač, nebo počítač svého kolegy, přístup z domova nebo internetové kavárny, PDA apod. – vždy máte k dispozici své aplikace a svá data tak, jak jste zvyklí.

Vzdálený přístup však také znamená využívání webových aplikací – opět můžete vlastně s libovolným koncovým zařízením (které má instalovaný browser) provozovat aplikace, které nejsou instalovány na vašem počítači. U těchto aplikací je však třeba dávat pozor na bezpečnost jejich provozování (jako klasický příklad mohou sloužit aplikace internetového bankovnictví) a jejich výkonnost (to znamená především rychlost odezvy, v závislosti hlavně na výkonu serverů a propustnosti sítě).

  • Existuje nejaké obmedzenie vzdialenosti, na ktorú môže vzdialený prístup fungovať?

Vzdálený přístup je určovaný architekturou řešení, nikoliv fyzickým umístěním serveru a koncového zařízení, které data a aplikace instalované na serveru využívá. Je pak jedno, jestli při takovéto architektuře „vzdáleného přístupu“ je centrální server umístěn vedle v místnosti nebo na druhé straně republiky. Přístup k aplikacím a datům, které potřebuji ke své práci (tzv. „přístup na vyžádání“) mám pak vždy zajištěn a je konzistentní.

  • Prečo sa riešenia na báze tenkých klientov nepresadili tak, ako sa očakávalo?

Vzdálený přístup nelze redukovat pouze na řešení s využitím tenkých klientů. Je to daleko širší o rozsáhlejší řešení, a tencí klienti v rámci takového řešení mají své důležité, nikoliv však dominantní místo. Před 5-10 lety se myšlenka tenkých klientů zdála jako ten správný směr, jak zjednodušit správu a nasazení aplikací, zajistit jejich bezpečnost a dostupnost – instalací aplikací na centrální servery a přístupu k nim přes tenké klienty. Vzpomeňte třeba na šéfa Oracle, Larry Ellisona a na jeho NC, tedy Network Computer. Zkušenost však ukázala, že reálný IT život není tak černobílý – převážná většina uživatelů stále používá a bude používat ‚tlusté klienty‘. To myslím souvisí i s typem práce jednotlivých uživatelů – např. pro rutinní typ činností s pouze několika aplikacemi jsou tencí klienti jistě ideálním řešením, pro ostatní je takové řešení neakceptovatelné. Mezi našimi zákazníky je cca 80% těch, kteří využívají tyto tenké klienty.

100% firem z Fortune 100 a 98% firem z Fortune Global 500 využívají řešení vzdáleného přístupu.

  • Považujete riešenia na báze vzdialeného prístupu za perspektívne? Prečo?

Určitě! Vyšší bezpečnost, nižší náklady, jednodušší správa a řízení IT, mobilita, dostupnost 24×7, řádově vyšší výkonnost – to je jen několik důvodů, proč takové řešení je nejen perspektivní, ale je již realitou. A všechny vedoucí světové firmy si to již uvědomily (a spočítaly) – 100% firem z Fortune 100 a 98% firem z Fortune Global 500 využívají tato řešení.

  • Nie je bezpečnosť predsa len slabou stránkou vzdialeného prístupu? Ako tomu predísť?

Tady si vám dovolím oponovat – bezpečnost je právě silnou stránkou vzdáleného přístupu. Především v případě využití technologií Citrixu (ne všichni poskytovatelé řešení na bázi vzdáleného přístupu nabízejí stejné možnosti). Jednomu z našich současných zákazníků, u nějž bezpečnost dat je opravdu základním požadavkem, trvalo, mohu-li to tak říci, ‚dva ukradené notebooky‘ než se rozhodl pro toto řešení. Řešení Citrix jsou totiž tzv. ‚Secure by Design‘ – veškerá data jsou uložena na centrálním serveru (který je výrazně jednodušší ochránit před útokem jak zvenku, tak i zevnitř firmy než stolní PC nebo notebook), data neopouští datové centrum, protože k uživateli jsou přenášeny pouze řezy obrazovek (a zpět kliknutí myši nebo klěvsnice), a toto minimum dat je ještě přenášeno zabezpečeným protokolem. V případě, že je takovéto řešení nasazeno v celé firmě (a tedy i přístup interních uživatelů k datům a aplikacím je řízen tak, jako by byli mimo firmu), pak úroveň bezpečnosti celého IT systému je výrazně zvýšena.

Jak jsem se zmínil již výše, do kategorie ‚vzdálený přístup‘ je třeba zahrnout i webové aplikace. A tady je řešení bezpečnosti snad ještě důležitější než u těch ‚standardních‘ aplikací. Útoky na webové aplikace se totiž zaměřují na to nejcennější, co většinou má firma k dispozici – finanční data, osobní údaje, čísla kreditních karet apod., a dopady takových útoků mají dalekosáhlejší důsledky především z hlediska finančních ztrát. Pro zabránění takových útoků tradiční metody nejsou dostatečné, a v takovém případě je třeba nasadit tzv. „web application firewall“.

  • V čom sú predsa len slabiny vzdialeného prístupu?

Vaše otázka tak trochu předem předjímá, že veškeré mé odpovědi jsou jen samé klady. No, máte asi pravdu, asi tak odpovídám… Jako nevýhodu mohou někteří uživatelé našeho hlavního produktu – Presentation Server – cítit potřebu být neustále on-line, jinak nemáte přístup k centrálně uložených datům a instalovaným aplikacím (ale i na tom pracujeme, a v brzké době bychom měli uvést na trh produkt, umožňující i práci off-line). Obdobné je to i při využívání webových aplikací, kdy také musíte být stále ‚on-line‘. Koncoví uživatelé mohou pociťovat jako nevýhodu fakt, že si již nemohou např. hrát na počítači hry, neboť administrátor jim je nedovolí nainstalovat, příp. může monitorovat, jaké aplikace uživatel používá. Ale to je zase o úhlu pohledu – pro majitele firmy je zvýšení produktivity asi určitě vítané. Pro některé pracovníky může být nevýhodou, že se již nemohou vymlouvat na to, že nemohli pracovat, protože neměli přístup k firemní síti – takové situace jsou opravdu minimalizované (jeden administrátor si mi stěžoval, že kvůli náhlé absenci svého kolegy musel administrovat systém z dovolené v Chorvatsku, ale na druhou stranu, že díky Citrixu to nebyl žádný problém, a to ani při připojení přes mobil). Takže vidíte – některé „nevýhody“ jsem přeci jen našel.

  • Je možné tento systém využívať aj na vzdelávacie účely?

Určitě ano, a většina tzv. eLearning řešení je již nyní založena na principu webových aplikací, a tedy vzdáleném přístupu. Pro jejich správné fungování z hlediska uživatele je pak třeba zajistit dostatečnou výkonnost aplikace a rychlou odezvu – např. instalací řešení Citrix NetScaler, který na jedné straně umožňuje až 15 násobné zvýšení odezvy a zároveň i snižuje nároky na výkonnost serverů.

  • Už sme sa dotkli tenkých klientov, ešte raz sa k nim vrátim. Na báze tenkých klientov majú byť totiž vybavené verejné knižnice na celom Slovensku prístupom na internet pre verejnosť (public access points). Myslíte si, že je to účelné a dobré riešenie?

Neznám přesně zadání tohoto projektu, jeho podmínky, předpoklady a cílové očekávané řešení a přínosy, a tak jen obtížně mohu nějak fundovaně tento projekt komentovat. Dovedu si však představit, že takové řešení může být velmi efektivní jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak především z hlediska správy, údržby a řízení celého systému. Je to v podstatě obdobné jako tzv. internetové kiosky – pro přístup na internet, k vybraným aplikacím (které např. v prostředí Citrixu můžete takřka libovolně rozčiřovat bez dalších dodatečných nákladů), řešením eGovernmentu apod. pak totiž nepotřebujete nic jiného, než jednoduché, víceméně jednoúčelové bezúdržbové koncové zařízení, které v případě poruchy jen vyměníte za nové, které ke správné funkci potřebuje vlastně jen přípojku do elektrické a počítačové sítě.

Dovedu si však představit, že pro některé profese, bude možnost 1-2 dny v týdnu necestovat na pracoviště a pracovat z domova velmi vítaným řešením. S tím ale také souvisí i hektičnost naší doby, kdy mnoho lidí pokračuje v práci doma i po příchodu ze svého pracoviště – i takový způsob práce je vlastně třeba považovat za ‚práci z domova‘.

  • Očakávate nárast práce z domu v budúcnosti a ak áno, povedzte, aj z hľadiska klientely Citrixu – hoci priamy predaj nepreferujete – v ktorých oblastiach?

Práce z domova je v poslední době velmi frekventované téma. V některých zemích je to velmi populární (jak z pohledu zaměstnance, tak i z pohledu zaměstnavatele), my zatím v této oblasti poněkud ‚zaostáváme‘. Nemyslím si však, že v našich krajích bude práce z domova v nejbližší době nějakým výrazně využívaným nebo převažujícím způsobem práce. Dovedu si však představit, že pro některé profese, jako např. obchodníci či tvůrčí pracovníci, nebo lidé, kteří ke své práci potřebují víc data než kontakty s kolegy, bude možnost 1-2 dny v týdnu necestovat na pracoviště a pracovat z domova velmi vítaným řešením. S tím ale také souvisí i hektičnost naší doby, kdy mnoho lidí pokračuje v práci doma i po příchodu ze svého pracoviště – i takový způsob práce je vlastně třeba považovat za ‚práci z domova‘. A i tady mohou řešení Citrix nabídnout to, co takoví pracovníci potřebují – bezpečný přístup k aplikacím a datům kdykoliv, odkudkoliv a s využitím jakéhokoliv připojení.

  • Čím je v tejto oblasti Citrix pre potenciálnych zákazníkov zaujímavý, iný ako konkurencia?

Citrix je od svého založení před 17 lety jasným lídrem na trhu virtualizace a poskytovaní aplikací, tedy i v oblasti onoho výše zmíněného vzdáleného přístupu. Se svým produktem Presentation Server má více jak 65% podíl na trhu a se svými 180.000 zákazníky daleko předčí kteréhokoliv ze svých potenciálních konkurentů. V posledních 2-3 letech Citrix dále výrazně rozšířil portfolio svých produktů a nyní je schopen nabídnout svým stávajícím či potenciálním zákazníkům komplexní řešení bezpečného a jednoduchého přístupu k jakýmkoliv aplikacím.