Yu-Hsieh Sung: Čím skôr budete rozvíjať e-government, o to viac to bude lacnejšie

Foto: Archív Itapa

  • Taiwan je v očiach obyvateľov Slovenska vnímaný ako pomerne exotická krajina, ktorá je pomerne málo známa. Mohli by ste preto v krátkosti priblížiť históriu informatizácie tamojšej verejnej správy? Kedy začala, aké míľové kroky a výsledky ste zaznamenali?

Ako ste povedali, Taiwan nie je vo svete veľmi populárnou krajinou. Sme ostrovným štátom, ktorý nemá veľké zásoby nerastných surovín. Prirodzene, preto sa našou jedinou cestou k úspechu mohlo stať len budovanie poznatkovej ekonomiky, teda hospodárstva, ktorého pridanu hodnotou sú vedomosti. V tomto smere je aj e-government zhodnotením pridanej hodnoty informačných a komunikačných technológií (IKT) v oblasti služieb, ktoré poskytuje verejná správa.

Všetko začalo pred 10 rokmi. Základným kameňom sa stal veľmi prosperujúci priemysel, pôsobiaci v oblasti IKT. Ľudia si uvedomili: Ak dokážeme veľmi efektívne vyrábať hardvérové produkty pre počítače, prečo nevyužijeme svoj potenciál a neponúkneme aj riešenia v oblasti elektronických aplikácií? To je to, čo sa udialo pred desiatimi rokmi.

V roku 1997 sme začali veľmi dôsledne plánovať svoju ďalšiu cestu k informatizácii. V prvom stupni e-governmentu sme si vytýčili za cieľ zapojiť všetkých 3 tisíc vládnych agentúr a úradov do siete, ktorá sa stala chrbticou celého projektu. Naším prvoradým cieľom bolo, aby každý zamestnanec verejnej správy používal e-mail. Samozrejme, šlo len o čiastkový cieľ, ktorý sa nám podarilo naplniť veľmi rýchlo. Od začiatku sme mali aj sirší, dlhodobejší cieľ: naučiť používať e-mail každú jednotku štátnej správy a každého občana krajiny, čo môžete dosiahnuť iba vtedy, ak každý sám zistí, že elektronická komunikácia je v porovnaní s tradičnou oveľa jednoduchšia. Keď sme začali, vývoj začal naberať rýchly spád a penetrácia e-mailom začala mať podobu explózie. V súčanosti sa môžeme pochváliť 100% penetráciou elektronických služieb vo verejnej správe. To je prvé štádium, ktoré sme úspešne dokončili.

  • Ako vnímajú elektornický spôsob komunikácie samotní obyvatelia Taiwanu a s akými reakciami sa stretla prvá etapa e-governmentu?

Ako sme pripájali do internetu jednotlivé štátne inštitúcie, ponúkali sme aj obyvateľom možnosť byť on-line. Predtým však bolo potrebné dať odpoveď na otázku, prečo by mal bežný občan vôbec používať internet. Vytvorili sme preto prvé základné aplikácie, ktoré ponúkali riešenie v oblastiach, ktorým čelia obyvatelia v každodennom živote. Pod vplyvom informačnej kampane si bežní ľudia postupne začali uvedomovať, že vybavovanie stránok elektronicky je naozaj komfortnejšie. Takýmto spôsobom postupne zisťovali, že e-government je veľmi dôležitý. Výsledkom nášho úsilia je stav, kedy sa človek zamyslí a zistí, že ak by nebolo elektronických služieb vo verejnej správe, život by bol oveľa komplikovanejší.

  • Spomenuli ste 1. etapu. Čím sa vyznačuje ďalší stupeň, ktorý ste pomenovali „5 ‘I’ Government?“

Päť písmen „I“ predstavuje inováciu, integráciu, interaktivitu, individuálnosť a instantnosť, teda  okamžitú prístupnosť. Dovoľte mi priblížiť vám to na konkrétnom príklade. Ak sa pozriete na mladých ľudí a deti, veľmi si obľúbili posielanie krátkych správ prostredníctvom svojich mobilných telefónov. Jednoduchým stlačením tlačidla môžete začať rýchlo a okamžite komunikovať s niekym iným. Prečo si tak rýchlo obľúbili práve tento spôsob? Jednoducho preto, že milujú pocit, ak je komunikácia okamžitá. Môžu posielať informácie jednotlivcom, ale aj celým skupinám. Je to inšpirácia aj pre štátne úrady do budúcnosti – ak chce vláda zdeliť obyvateľom nejakú informáciu, má dva spôsoby: publikovať ju v novinách alebo na internetovej stránke. Druhý spôsob má zmyslel iba vtedy, ak si niekto skutočne daný web pozerá. Je zaujímavé zamyslieť sa nad šírením informácií prostredníctvom mobilného telefónu. Má ho prakticky každý a keď si ho otvorí, dostane informáciu priamo do pozornosti. Ak sa pozrieme do budúcnosti, v ktorej každý bude využívať svoj počítač, šírenie informácií bude efektívne vtedy, ak ich budete šíriť vo forme správ, ktoré konkrétny laptop dokáže prijať a informovať svojho užívateľa. Je to zásadná zmena – informovanie nie je viac pasívnym, ale stáva sa okamžitým, aktívnym. Ak by som to teda mal zhrnúť, podstatou „5 I Government“ je informovanie občana okamžitým spôsobom, prostredníctvom zariadenia, ktoré využíva vo svojom každodennom živote.

  • Aká pestrá je v súčanosti paleta služieb elektronickej verejnej správy na Taiwane? Čo všetko dokáže obyvateľ vašej krajiny vyriešiť elektronicky?

Pozrime sa na to z hľadiska celého životného cyklu človeka. Predstavte si mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú prežiť svoje životy ako partneri, spoločne. Okrem toho, že uzatvoria manželstvo, zaregistrujú sa ako manželia on-line. Keď sa im narodí dieťa, prinesú si ho z pôrodnice, ale ostatné formality ako rodný list, poistenie a iné, môžu opäť riešiť elektronicky z domu. Ak dieťa dovŕši šiesty rok života, príslušná škola pošle rodičom elektronické upozornenie, že je čas zapísať ho do školy. Samozrejme, zápis sa tiež uskutočňuje elektronicky. Na konci stredného stupňa vzdelávania absolvuje každý študent jednotné skúšky, na základe ktorých je prijatý na vysokú školu. Rozhodnutie a gratulácia k úspechu mu príde e-mailom od nášho Ministerstva školstva. Keď skončíte všetky štúdiá a chcete začať podnikať, začať si budovať kariéru vo verejnej správe, prípadne sa uchádzať o pracovnú pozíciu v súkromnom sektore, jednoducho kliknete na príslušnú webovú stránku, kde vyplníte žiadosť o zamestnanie. Ako vidíte, e-government na Taiwane pokrýva v podstate celý cyklus života človeka.

  • Čo náklady na takýto rozsiahly projekt, aký budujete na Taiwane?

Samozrejme, budovanie takto komplexného riešenia pre verejnú správu sa spája s vysokými nákladmi. Na druhej strane, zisky ich v konečnom dôsledku prevyšujú. Vybudovanie jednotnej siete pre tritisíc štátnych inštitúcií nie je lacné. Veľa zdrojov sme museli vyčleniť pre telekomunikačných operátorov a ďalšie firmy, ktoré pôsobia v oblasti informačných a komunikačných technológií. Ak by sme však niečo takéto nefinancovali z verejných zdrojov, museli by sme sa spoľahnúť na to, že každá agentúra, úrad, firma a domácnosť sa technologicky vybavia na ťarchu vlastného rozpočtu. V konečnom dôsledku, ak by tak aj učinili, spolu by to predstavovalo oveľa vyššie náklady. Preto bolo na vláde, aby vyčlenila z verejného rozpočtu prostriedky na všetky úvodné investície, aby sa projekt rozbehol. V tomto smere platí pravidlo, že čím skôr sa rozhodnete rozvíjať e-government, o to je to lacnejšie. Ak začnete neskoro, výjde vás to finančne oveľa drahšie.

  • Taiwan patrí k piatim krajinám vo svete, ktoré majú najvyvinutejší stupeň informatizácie verejnej správy. Na Slovensko ste prišli predstaviť svoje úspechy. V čom sa, podľa vás, môže naša krajina inšpirovať v príklade tej vašej?

Myslím si, že rozprávať iba o úspechoch nie je postačujúce. Na Slovensko som prišiel preto, aby som sa s vami podelil o čo najviac skúseností, ktoré sme získali za ostatných desať rokov. To je to najdôležitejšie, čo môže ponúknuť takáto pracovná cesta. Na druhej strane, na Taiwane je jeden z najrozvinutejších priemyslov IKT vo svete. Naše firmy už majú niekoľko pobočiek v Českej republike a uvažujeme aj o zriadení ďalších vo vašej krajine. Ak sa budú komponenty vyvíjať vo vašej krajine, bude to pre vás lacnejšie, než ich nakupovať zo zahraničia. Predstavte si taký notebook. Je lacnejšie ho vyrobiť na Slovensku, než ho kúpiť z Nemecka. Do tretice, e-government si nevyžaduje len skúsenosti a hardvér, ale aj softvér. Vidím priestor aj pre spoluprácu na vývoji elektronických aplikácií. Uvediem opäť príklad. Naša krajina má veľmi efektívny elektronický systém v oblasti daňovníctva. Ak by sa dal prispôsobiť slovenským podmienkam, vytvorilo by to opäť priestor pre spoluprácu so súkromným sektorom. Teda skúsenosti, investície a spolupráca v oblasti vytvárania softvéru sú tie tri veci, ktorými môžeme prispieť k informatizácii verejnej správy na Slovensku.

  • Na druhej strane, ak sa pozriete na prístup Európskej únie k informatizácii spoločnosti, dokážu byť európske štáty partnermi pre krajinu, akou je Taiwan?

Samozrejme, áno. Aj OECD sa zasadzuje o väčšiu mieru spolupráce medzi ázijskými a európskymi krajinami. Gwendolyn Carpenter ako zástupkyňa OECD na kongrese Itapa povedala, že ak krajiny spolupracujú, môžu sa pohybovať vpred väčšími skokmi, z čoho získavajú všetky strany. Aj pre nás, hoci dosahujeme vysokú úroveň rozvoja e-governmentu, je v tomto smere zaujímavé spolupracovať a podporovať medzinárodný prístup k informatizácii. Ak zdieľate svoje nápady s expertmi z iných krajín, každý príde s konkrétnym nápadom a v takom prípade sa dá oveľa jednoduchšie rozmýšľať o pokroku smerom do budúcnosti.

  • Pán Sung, Slovensko ste navštívili v čase, kedy sa začína implementovať Operačný program Informatizácia spoločnosti. Aký efekt nám podľa vás OPIS prinesie?

Slovensko je krajinou, ktorá je vo svete známa pre vysokú mieru hospodárskeho rastu. Znamená to, že vo vašej krajine sa tvorí veľké množstvo nových obchodných príležitostí. Je na vašej vláde, aby využila súčasný stav ekonomiky a investovala do elektronizácie služieb verejnej a štátnej správy. Nepochybujem o tom, že takýto krok by na Slovensko prilákal viacero medzinárodných firiem a investorov. Takmer všetky úspešné firmy, najmä nadnárodné spoločnosti, sú pripravené pôsobiť tam, kde je rozvinutý internet. Ak vybudujete kvalitnú informačnú spoločnosť, bude tvoriť nové obchodné príležitosti. Podľa mojej skúsenosti, čo firmy očakávajú od vlády, je informatizácia všetkých služieb, ktorá  je účinným nástrojom pre boj s nadmernou byrokraciou. Očakávam, že ak sa informatizácia na Slovensku podarí, môžete vo veľmi krátkej dobe očakávať tvorbu nových obchodných príležitostí.