11.2. je európskym dňom čísla 112

Európsky deň vyhlásili Európska komisia spolu s Európskym parlamentom. Cieľom je zvýšiť povedomie o tomto čísle. Veľa Európanov nevie, že na toto číslo môže volať v celej EÚ.  

Problémom okrem toho je, že sa niektorí volajúci v zahraničí stretávajú s jazykovou bariérou. Podľa oficiálnych informácií z členských krajín je v angličtine schopných poskytovať informácie na linke 21 členských krajín, vo francúzštine 11 členských krajín a v nemčine 12 členských krajín. Na slovenskej linke 112 sú podľa oficiálnych údajov schopní komunikovať okrem slovenčiny aj v angličtine, maďarčine, nemčine, ruštine a poľštine.

Niektoré štáty sú v otázke informovania o jednotnom núdzovom čísle iniciatívnejšie, než ostatné. Vo Fínsku sa deň čísla 112 už dávnejšie pripomína 11. februára. Ak prídete do Bulharska, dostanete uvítaciu smsku, ktorá vás informuje o čísle 112. Niektoré krajiny ho propagujú na miestach zvýšeného výskytu cudzincov, na letiskách a železničných staniciach.

Z prieskumu Eurobarometra vyplynulo, že v týchto krajinách bolo povedomie o čísle 112 vyššie. Spoločné číslo sa zaviedlo popri národných núdzových číslach ešte v roku 1991. Malo uľahčiť život ľuďom pri cestovaní do inej krajiny bez toho, aby si v kritickej chvíli museli zisťovať národné číslo tiesňového volania.

Európska komisia tlačí na členské štáty, aby zvyšovali povedomie o 112-ke. Začala konanie o porušení zmluvy proti 15 krajinám z dôvodu nedostatočnej dostupnosti čísla.

Slovensko Komisia "popoťahovala" za to, že nie je schopné lokalizovať volajúceho z mobilného telefónu, ktorý volá na túto linku. V priemere volá na Slovensku na 112 mesačne 383 tisíc ľudí, z toho je 92 % neopodstatnených. Slováci sú nadpriemerne informovaní o čísle 112, viac ho však poznajú ako národné číslo tiesňového volania než ako celoeurópsku linku, kam môžu volať v ľubovoľnej krajine EÚ.

Dánsko, Fínsko, Holandsko, Portugalsko, Švédsko a najnovšie aj Rumunsko spravili zo 112 jediné národné číslo tiesňového volania.