Aj napriek kríze rastie záujem o online reklamu

Európsky trh internetovej reklamy dosiahol v roku 2008 hodnotu 12,9 mld. eur. Dovtedajšia priepasť medzi hodnotami trhov v Európe a v USA sa tak trochu zmenšila. Pre porovnanie, internetová reklama na opačnom brehu Atlantiku dosiahla v roku 2008 hodnotu 16,6 mld. eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie hodnoty o 10,6 percenta, zatiaľ čo európsky trh narástol o 20 percent, tvrdí štatistika, ktorú včera (10.6.) predstavil Európsky úrad pre interaktívnu reklamu (IAB Europe).

Správa IAB konštatuje, že v rámci Európy si najviac polepšila kontextová a triedená reklama. Naopak, hodnota reklamy, ktorá sa posiela formou e-mailov a publikuje v podobe bannerov, rástla výrazne pomalšie.

„V čase recesie sa inzerenti viac zameriavajú na návratnosť investície každého minutého eura a toto sú dva formáty, ktoré sú v rámci online reklamy najefektívnejšie,“ hovorí Alain Heureux, prezident a výkonný riaditeľ IAB Europe.

Pokles popularity reklamy posielanej e-mailom môže spôsobovať obava o potenciálne negatívne vnímanie užívateľmi. Cieľové skupiny totiž nie vždy rady vidia vo svojej súkromnej e-mailovej schránke reklamu.

I keď sektor ako taký celkovo rastie, mnoho z 19 skúmaných trhov v EÚ zaznamenalo pokles miery rastu. V Nemecku online reklama posilnila v roku 2008 o 20 percent, v roku 2007 o 43 percent. Vo Veľkej Británii za v rovnakom medziročnom porovnaní rast zmenšil z 40 na 19 percent, v Taliansku z 37 na 20 percent, vo Francúzsku z 37 na 18,5 percent a v Španielsku z 55 na 26 percent. V Holandsku, kde sa trh s online reklamou medziročne skúmal po prvýkrát, jeho rast klesol v období 2007 – 2008 z 29 na 20 percent.

Na trhoch, ktoré sú zatiaľ menej rozvinuté, zostalo tempo rastu vysoké. V Poľsku sa napríklad zaznamenal ročný rast 60 percent, v Slovinsku 77 percent.