Aký je stav e-Slovenska?

V roku 2006 použilo internet aspoň jden raz týždenne takmer 50% populácie EÚ. Vyplýva to z čísel, ktoré zverejnil Eurostat – štatistický úrad Európskych spoločenstiev.

Podľa zverejnených údajov použilo v priebehu prvého štvrťroka 2006 internet 47% jednotlivcov pravidelne – teda aspoň jedenkrát do týždňa.

Okrem toho malo počas sledovaného obdobia prístup k internetu 52% domácností (nárast zo 48% počas rovnakého obdobia roku 2005), z čoho malo 32% domácností k dispozícii širokopásmové pripojenie na internet (nárast z 23% v roku 2005).

Až 94% podnikov bolo pripojených na internet, z toho 75% pomocou širokopásmového pripojenia.

Pozícia jednotlivých krajín EÚv sa však významne líši.  Njvyšší pomer domácností, pripojených na internet, bol hlásený z Holandska (80%), nasledovanom Dánskom (79%) a Švédskom (77%) a Luxemburskom (70%). Na druhom konci rebríčka sa nachádzali v prvom štvrťroku 2006 Grécko (23%), po ňom Slovensko (27%), Maďarsko (32%), Litva a Portugalsko (obe krajiny po 35%).

Podobne vyzerá rebríček krajín, zostavený na základe percenta domácností s vysokorýchlostným pripojením. Vedie ho Holandsko (66%), Dánsko (63%), Fínsko (53%) a Švédsko (51%), na druhom konci sa nachádzajú Grécko (4%), Slovensko (11%), CYprus (12%) a Írsko (13%). Priemer EÚ je 32%.

Situácia vyzerá rovnomernejšie, pokiaľ ide o podniky a širokopásmové pripojenie. Priemer EÚ-25 je 75%, z toho vo Fínsku a Švédsku 89% vs. 57% v Litve a 59% v Lotyšsku.

Pokiaľ ide o členom mladej generácie (vek 16-24 rokov), pomer tých, ktorý použili internet aspoň 1x do týzdňa, je v EÚ-25 73%, z toho najviac v Dánsku (94%) a najmenej na Cypre a v Taliansku (po 55%). Údaj za SR je 72%.

U seniorov je používanie moderných informačných a komunikačných technológií zložitejšie: priemer únie pre vekovú skupinu 55-74 rokov je 20%, z toho najviac v Dánsku a Švédsku (po56%) a najmenej v Grécku (4%). Číslo za SR je 9%.