Poskytovateľ pripojenia môže kryť online pirátov

Krátka správa

Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (ESD) padlo v prípade, ktorý spustila španielska asociácia hudobných producentov, Promusicae. Tá žiadala od spoločnosti Telefónica, poskytovateľa telekomunikačných a internetových služieb, osobné údaje jej zákazníkov podozrivých z nelegálneho zdieľania hudobných súborov cez program Kazaa, čím porušovali autorské práva.

ESD rozhodol v prospech spoločnosti Telefónica. V oddôvodnení uviedol, že súčasné pravidlá EÚ „nevyžadujú od členských štátov uložiť povinnosť sprístupňovať osobné údaje pre účinnú ochranu autorských práv v občianskom konaní.“

Na druhej strane však súd pripustil, že európsky právny rámec „vopred nevylučuje možnosť, aby členské štáty uložili povinnosť sprístupniť osobné údaje pre občianske konania“, píše sa v tlačovom vyhlásení vydanom ESD.

Súd uznal, že ochrana autorského práva je jedným zo základných práv, ktoré uznáva európska legislatíva. Preto žiada od členských štátov, aby zabezpečili “spravodlivú rovnováhu medzi ochranou autorov a rešpektovaním súkromia“.

Konflikt medzi týmito dvoma princípmi sa obajvuje len pri občianskyh sporoch. V trestnom konaní je ochrana súkromia oveľa menej rigidná.

Rozhodnutie ESD prichádza v rovnakom čase, ako oznámenie vydavateľov hudobnej stránky Qtrax o tom, že sa dohodla so štyrmi hlavnými hudobnými vydavateľstvami o spôsobe legálneho sťahovania hubdy na svojej stránke. Vydavateľstvá by mali byť kompenzované reklamým priestorom na stránke. Koncept Qtrax-u, ak sa realizuje, by bol revolúciou pre hudobný sektor a vážne by spochybnil elektronické obchody ako iTunes. 

V nedávnej legislatívnej iniciatíve sa Európska komisia priklonila k ochrane autorských práva a navrhla nové opatrenia na zamedzenie ilagálneho zdieľania a označila ho za „online pirátstvo“. Komisa odhaduje, že online hudobný trh v EÚ bude mať do roku 2010 hodnotu 8,3 miliardy eur.