Bezplatný bezdrôtový internet zaznamenáva výrazný nárast

Krátka správa

V priebehu minulého roka sa v Európe zdvojnásobil počet miest, na ktorých je možný bezplatný bezdrôtový prístup k internetu (Free Wi-fi Hotspots). Odborníci predpokladajú, že ponuka bezplatných služieb či služieb s nižšími nákladmi (finančne podporovanými inzerciou) udá do budúcnosti smerovanie v prevádzkovaní verejných wi-fi služieb. Vo väčšine prípadov pritom takéto služby ponúkajú nie neziskové (verejné), ale komerčné spoločnosti. Napríklad reštauračné a hotelové zariadenia to ponúkajú ako doplnkovú službu pre svojich zákazníkov. Podľa výkonného riaditeľa JiWire, spoločnosti, ktorá prevádzkuje najväčší zoznam registrovaných verejných hotspotov (prístupových bodov) na svete, „mnoho spoločností teraz zvažuje a prezentuje svoje zámery v oblasti vytvárania sietí pre bezplatný prístup k internetu.“

Najväčší podiel na raste v Európe (až 60%) má írska spoločnosť free-hotspot.com. Tá práve tento týždeň oznámila, že registruje už 600 vlastných prístupových bodov, čím predbehla siete podobného typu v severnej Amerike a stala sa najväčším prevádzkovateľom bezplatných bezdrôtových prístupových miest k internetu na svete. Jej služby dnes využíva vyše 40 tisíc ľudí mesačne v 14 krajinách Európy. Jej hotspoty možno nájsť v kaviarňach, reštauráciách, obchodných centrách a na ďalších verejných miestach. Prevádzku hotspotov financuje z reklamy, ktorú si musí užívateľ pozrieť skôr než sa k internetu pripojí. Spoločnosť vedie rozsiahly zoznam bezplatných hotspotov, ktorý ich na celom svete obsahuje až 12 tisíc.

Takúto službu dnes môžu využívať aj ľudia na Slovensku. Najskôr toto pripojenie k internetu začali ponúkať hotely, ktorých k tomu motivovala predovšetkým ich zahraničná klientela. Neskôr sa k nim pripojili aj bary, kaviarne a reštaurácie. Dnes možno takéto prístupové body nájsť v mnohých veľkých mestách. Ak chcete využívať tento spôsob pripojenia k internetu, potrebujete počítač, ktorý je vybavený príslušným zariadením, modemom s potrebnou technológiou. Dnes sú už k takémuto pripojeniu bežne prispôsobené najmä mobilné počítače: laptopy, handheldy a pod.