Blíži sa éra optického vlákna

Európska únia chce dobehnúť svojich hlavných svetových konkurentov, ktorí majú už dnes pomerne rozvinuté a rozšírené tzv. Siete ďalšej generácie (NGNs). Komisia chce preto intenzívne podporiť predovšetkým budovanie optických vláknových sietí. Bruselský zdroj zo sektora informatizácie portálu EurActiv-u prezradil, že Exekutíva EÚ odštartuje intenzívnu verejnú diskusiu v najbližších mesiacoch.

Komisia v novembri 2007 predstavila nový telekomunikačný balíček, no NGNs ešte neboli jeho súčasťou. Komisárka Viviane Reding si je však vedomá, že budúci rozvoj sektora informačných technológií nebude možný, pokiaľ sa nevybudujú rýchle, kvalitné a vysokokapacitné dátové siete.

Očakáva sa, že rozvoj optických sietí podporia aj poslanci Európskeho parlamentu. Poslankyňa Catherine Trautmann (PES, FR) vypracovala pre plénum EP správu, v ktorej odporúča podporiť budovanie NGNs. Poslanci by o nej mali hlasovať na júlovom plenárnom zasadnutí.

“Skutočnosť, že Komisia do revízie sektora tento strategický prvok doteraz nezaradila, je stále záhadou,” myslí si Michael Bartholomew, riaditeľ ETNO (skupiny, ktorá združuje bývalé štátne telekomunikačné monopoly ako Telecom Italia a France Telecom).

ETNO vyzýva Komisiu, aby pri podpore optických sietí inšpirovala systémom fungovania sietí mobilných operátorov. Na rozdiel od sektora pevných liniek v oblasti mobilnej komunikácie platí, že každá telekomunikačná spoločnosť buduje v rámci národného trhu svoju vlastnú infraštruktúru, ktorú spravidla nezdieľa s konkurenčnými firmami. Budovanie paralelných sietí je na jednej strane nákladné, ale súčasne vytvára konkurenciu, ktorá tlačí ceny služieb nadol. Združenie ETNO si myslí, že takýto model bude impulzom aj pre pokrývanie tých oblastí a regiónov, kde sa v súčasnosti nenachádzajú širokopásmové (broadband) linky, resp. sú len málo rozvinuté.

Menšie telekomunikačné spoločnosti, ktoré nie sú na trhu dlho, namietajú a požadujú budovanie a zdieľanie jedinej infraštruktúry. Medzi najiniciatívnejších patria operátori ako Tiscali alebo Tele2.

Na rozvoj sietí NGNs môže priaznivo pôsobiť aj prípadná geografická segmentácia jednotlivých národných trhov, dodáva ETNO. Ako príklad uvádza Veľkú Britániu. Tamojší telekomunikačný regulátor Ofcom rozdelil územie Britských ostrovov na niekoľko segmentov a vzhľadom na regionálne špecifiká určil jedinečný regulačný režim pre každý z nich. Výsledkom je rýchly rozvoj menších regionálnych trhov, v ktorých ak konkurencia dosiahla istú mieru efektivity, Ofcom pristúpil k deregulácii (EurActiv 18/02/08). Bývalé štátne monopoly navrhujú uplatniť takýto princíp vo všetkých členských krajinách EÚ.

Pozície

Poslankyňa Catherine Trautmann (PES, FR) predstavila v apríli správu, v ktorej označila budovanie paralelných sietí za preferovanú možnosť. Dodáva v nej, že len ak to nebude možné, treba prikročiť k “prístupu otvorených sietí preferujúcich zdieľané investície a ak to bude nevyhnutné, treba ustanoviť mandát pre nediskriminačný prístup do nich.”

Michael Bartholomew, riaditeľ ETNO: “Súčasné telekomunikačné pravidlá boli vytvorené pre sektor, ktorý vyzeral úplne odlišne. Musia byť prispôsobené novým výzvam s cieľom podporiť vysoko rizikové investovanie do nových vysokorýchlostných širokopásmových sietí.” Dodal, že “je preto nevyhnutné, aby siete novej generácie boli postavené na vrchol agendy.”

Jacques Champeaux, viceprezident pre regulačné záležitosti spoločnosti Orange, povedal: “Inštalácia vláken predstavuje jedinečnú príležitosť pre rozvinutie reálnej súťaže medzi infraštruktúrami. Prístup do [podzemných] kanálov je kľúčovým nástrojom pre urýchlenie investícií do optických vláken.”

Ilsa Godlovitch, riaditeľka pre regulačné záležitosti ECTA (European Competitive Telecoms Association), povedala: “Sme znepokojení niektorými protirečiacimi si aspektmi návrhu, ktorý navrhuje duplikovanie liniek pred preferovaným prístupom ich zdieľania. Myšlienku, že zákazníci by chceli platiť viac za viacero telefonických liniek do ich domovov od rôznych poskytovateľov, považujeme za nerealistickú a [súčasne za takú, ktorá] pravdepodobne nezíska podporu finančníkov.” Godlovitch odmietla aj nasledovanie britkého príkladu segmentácie trhu, ktorý podľa nej môže prispieť k zvýšeniu cien, predovšetkým pre užívateľov na vidieku.

Nasledujúce kroky

  • 3. jún: Záverečný termín pre pripomienkovanie správy poslankyne Trautmann (PES, FR).
  • 12. jún: Uznesenie Rady ministrov telekomunikácií k reformnému telekomunikačnému balíčku.
  • 26. jún: Výbor EP pre priemysel (ITRE) bude hlasovať o správe poslankyne Trautmann.
  • 7.-11. júl: Prvé čítanie návrhu správy v pléne EP.