Boj o operačný program Informatizácia spoločnosti

Krátka správa

Odborníci v oblasti informatizácie spoločnosti považujú najnovšiu požiadavku ministerstva financií ohľadom Národného strategického referenčného rámca (NSRR) za nesystémovú a nepochopiteľnú. „Rezort financií nemá žiadne kompetencie vo vzťahu k informatizácii, maximálne tak vlastných inštitúcií,“ hovorí prezident občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu Braňo Ondruš. Napriek tomu MF SR navrhuje, aby práve ono riadilo operačný program Informatizácia spoločnosti, v rámci ktorého by sa na Slovensku malo v období rokov 2007-2013 rozdeliť 800 miliónov. Iba začiatkom týždňa pritom na verejnosť prenikli informácie, že práve Počiatkoví podriadení tvrdo bojovali za zvýšenie financií pre tento operačný program.

„Podľa mňa je tento návrh šitý horúcou ihlou a neprešiel žiadnou odbornou diskusiou a ani medzirezortným pripomienkovým konaním. Je v jednoznačnom rozpore s platným kompetenčným zákonom,“ pridáva sa aj Ondrušov kolega, člen Rady vlády SR pre informatiku informatiku Milan Ištván. „Aj v končiacom sa plánovacom období EÚ bola u nás taká situácia, že eurofondy pre informatizáciu spoločnosti rozdeľovalo iné
ministerstvo (výstavby a regionálneho rozvoja) ako to, ktoré to malo mať podľa kompetečného zákona (dopravy, pôšt a telekomunikácií). Tento model sa podľa mňa jednoznačne neosvedčil, bol netrasparentný, neefektívny, zdĺhavý.“ Týkalo sa to operačného programu Základná infraštruktúra.

MF je presvedčené, že vytvorenie operačného programu Informatizácia spoločnosti v jeho riadiacej pôsobnosti sa javí ako najvýhodnejšie riešenie vzhľadom na kapacity, skúsenosti a technologické zázemie ministerstva. Mimovládnym odborníkom pritom vôbec nie je jasné, čo tým Ján Počiatek myslí. Pritom samotný návrh MF uvádza ako prioritné úlohy, ktoré patria od výlučnej pôsobnosti rezortov telekomunikácií, školstva či kultúry: „Prostredníctvom operačného programu sa budú v programovom období rokov 2007 až 2013 implementovať projekty na podporu prístupnosti k širokopásmovému internetu, efektívnej elektronizácie verejnej správy, rozvoju elektronických služieb a rozvoju pamäťových a fondových inštitúcií.”

Braňo Ondruš považuje argumentáciu MF za zmätočnú, zavádzajúcu a navzájom si protirečiacu. „Nemôžem sa ubrániť dojmu, že tu ide o klasický medzirezortný boj o kontrolu nad veľkým balíkom peňazí.“ Podľa nemenovaného zdroja blízkeho ministrovi dopravy bol Ľubomír Vážny návrhom J. Počiatka šokovaní. „Považoval to za dávno vydiskutovanú vec,“ povedal zdroj pre Euractiv.sk. Ľ. Vážny vraj považuje za nekorektné, že návrh bol zverejnený v čase, keď bol on v zahraničí a tesne pred schvaľovaním NSRR. Určite s ním nebude súhlasiť ani na nedeľnom rokovaní vlády. „Zotrvávame na svojom pôvodnom návrhu, aby doprava a informatizácia spoločnosti boli v dvoch, nami riadenych operačných programoch,“ komentoval pre Euractiv.sk návrh MF Vážneho hovorca Marián Jánošík. Stanovisko vicepremiéra pre znalostnú spoločnosť Dušana Čaploviča sme nezískali, lebo až zajtra sa vráti zo zahraničia.