Boj proti kyber zločinu

Krátka správa

Komuniké „Smerom k všeobecnej politike boja proti kyber zločinom“ prijaté 27 komisármi 22. mája 2007 definuje rôzne druhy kriminálnych aktivít, ktoré prebiehajú v prostredí internetu:

  • Detská pornografia a pedofília:

podľa komisára pre boj proti podvodom, Franca Frattiniho, tento kriminálny fenomén narástol v období 1997-2005 o 1500%. V tom istom čase narástla dostupnosť internetu o 2700%.

  • Programovanie trójskych koňov a botov (web robotov, ktorí vykonávajú automatickú prácu – najčastejšie sa zneužívajú na špionáž osobných údajov prostredníctvom prehliadania internetových stránok):

internetoví kriminálnici infikujú počítače nevyžiadaným softvérom, ktorý ich pripája k sieťam využívaným na rozposielanie spamových e-mailov alebo krytie iných kriminálnych aktivít. Frattini tvrdí, že len v Nemecku je takto ročne infikovaných 750 tis. počítačov. Spomenul údaje nemeckej polície, podľa ktorých miera týchto aktivít vzrástla počas druhého polroka 2006 o 11%. Štatistiky hovoria, že až 93% takto infikovaných počítačov pochádza zo súkromných domácností. Všeobecne, počítače používané na domáce súkromné účely sú zraniteľnejšie, nakoľko nepoužívajú v dostatočnej miere antivírový softvér a efektívny firewall.

  • On-line podvody:

rozmáhajú sa aj praktiky phishingu, t.j. metód využívajúcich sociálne inžinierstvo, kedy sa kriminálnici snažia prostredníctvom falošných e-mailov a webových stránok oklamať užívateľa internetu tak, aby poskytol svoje prihlasovacie meno a heslo – najčastejšie pre prístup k elektronickému bankovníctvu. Za posledné dva roky vzrástla vo Veľkej Británii miera tejto aktivity o 8000%. Komisár povedal, že dve skupiny podvodníkov, ktoré sú v súčasnosti vyšetrované, získali na takejto činnosti viac ako 100 mil. amerických dolárov. Potom dodal: „Tieto štatistiky ukazujú, ako veľmi je potrebný spoločný európsky prístup v týchto veciach.“

Publikované komuniké navrhuje nasledovné opatrenia:

  • Zdokonalenie európskej legislatívy tak, aby podporovala spoluprácu, čiastočne posilňovala aj legislatívu schopnú vynútiť podporu takejto spolupráce;
  • Zvýšiť mieru spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom – začiatkom by mohla byť „väčšia konferencia o zvážení, aký typ spolupráce môže byť posilnený;“
  • Medzinárodná spolupráca, stavanie na medzinárodných iniciatívach ako je Interpol, Rada Európy alebo Rím-Lyon High-tech skupina G8 pre kriminalitu;
  • Legislatíva – Frattini povedal, že doteraz nejestvuje legislatívny základ pre formovanie dodatočných iniciatív, ale existuje „právny základ pre navrhovanie legislatívnych iniciatív na identifikáciu zlodejov.“ Takáto legislatíva by mala byť prijatá už v roku 2008.