Británia sa inšpiruje francúzskym protipirátskym prístupom

Vláda Veľkej Británie vydala tento týždeň dokument, v ktorom sa vyslovila za trestanie tých používateľov internetu, ktorí zdieľajú dáta nelegálnym spôsobom. Tým, ktorí opakovane porušia zásady ochrany autorského práva, chce Downing Street 10 zablokovať konektivitu.

Návrh trestať online pirátov vychádza z júnovej správy "Digitálna Británia". Najskôr sa hovorilo o tom, že najtvrdším trestom bude zníženie prenosovej rýchlosti pre tých, ktorí neuposlúchnu opakované varovania. Ministerstvo obchodu, inovácií a zručností, ktoré vedie niekdajší eurokomisár Peter Mandelson, navrhlo namiesto obmedzenia rýchlosti úplné zablokovanie konektivity. Ak sa návrh schváli, pravidlá by sa mali uplatňovať od roku 2012.

I keď zablokovanie konektivity považujú všetky strany za krajné riešenie, občianski aktivisti sa obávajú, že sankcia sa uloží bez toho, aby ju vymeral súd v rámci verejného procesu. Tým by podľa nich boli ohrozené ľudské práva a slobody, ale súčasne by i narastalo riziko, že potrestaný bude i nevinný používateľ. Rovnaký argument použil i Najvyšší súd Francúzska, keď v júni zablokoval platnosť zákona, ktorý hovorí o trestaní online pirátov v troch úrovniach – varovanie e-mailom, varovanie poštovou zásielkou, zablokovanie konektivity.

Britská vláda očakáva pripomienky k návrhu do 29. septembra. Potom prijme ďalšie kroky.

Medzi časom sa v Bruseli pripravuje zmierovacie konanie medzi Parlamentom a Radou v otázke telekomunikačného legislatívneho balíka. Návrh balíka ako celok je v súčasnosti zablokovaný pre otázku ochrany práv používateľov internetu. Spornými sú práve prístupy proti pirátstvu, aké v zákone schválilo Francúzsko a aké v súčasnosti navrhuje Spojené kráľovstvo.