“Broadband” – na Slovensku takmer neznámy pojem

Slovensko zaostáva v rýchlosti pripojenia na internet

Krátka správa

Aj napriek tomu, že sa prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému internetu (“broadband”) v posledných rokoch značne zlepšil, medzi ním a pomalšími typmi spojenia jestvuje dodnes značný nepomer.

Podľa správy, ktorú 15. októbra 2007 vydala Komisia, počet dostupných širokopásmových liniek sa v EÚ-25 (do štatistiky sa nezahŕňa Bulharsko a Rumunsko) medziročne (júl 2006 – júl 2007) zvýšil o 28,7%. Z toho vyplýva, že v súčasnosti využíva tento typ pripojenia asi 18,2% celkovej populácie EÚ. Aj medzi jednotlivými členskými krajinami možno identifikovať značné rozdiely. Napríklad v nových členských krajinách je počet užívateľov tohto pripojenia ďaleko nižší ako v tých ostatných. Môže za to nedostatočne rozvinutá telekomunikačná infraštruktúra a z toho vyplývajúce vysoké ceny, ktoré robia zo služby skôr luxusný tovar ako prostriedok dennej spotreby.

Na chvoste EÚ sa nachádzajú Slovensko, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko a Grécko. Vo všetkých spomenutých krajinách využíva širokopásmové pripojenie len menej ako 7% populácie. Na druhej strane, európskymi lídrami v tomto smere sú Holandsko (33,1%) a Dánsko (37,2%). Absolútnym svetovým lídrom v budovaní IT infraštruktúry je Južná Kórea, ktorá má zároveň najväčšie pokrytie populácie širokopásmovým pripojením na internet.

Komisárka Viviane Reding povedala: „Je neakceptovateľné, že sa zväčšuje priepasť medzi najsilnejšími a najslabšími krajinami v Európe. Európa teda musí konať, aby si dala svoj širokopásmový dom do poriadku.“ Zároveň dodala, že už v novembrovom telekomunikačnom balíku bude zakomponovaných niekoľko návrhov v tomto smere.

Rozšírenie širokopásmového pripojenia za prijateľnú cenu je jedným z hlavných cieľov akčného plánu e-Európa 2005. Celkovo je jeho úsilím priviesť do digitálneho veku každého občana, domácnosť, školu, firmu a administratívu. Celkovo by malo toto úsilie pomôcť v napĺňaní cieľov Lisabonskej stratégie, ktorej myšlienkou je európska svetovo konkurencieschopná poznatková ekonomika.