„Broadband“ na vzostupe, ale len mierne

Slovensko zaostáva v rýchlosti pripojenia na internet

Viac ako 250 mil. Európanov používa pravidelne internet. V priemere dvaja z desiatich užívateľov sa pripájajú do medzinárodnej počítačovej siete prostredníctvom vysokorýchlostného širokopásmového pripojenie, tzv. broadbandu. Pre porovnanie, na Slovensku to nie je ani každý desiaty používateľ (8,9%), konštatuje správa i2010.

V EÚ je dostupná v elektronickej forme už viac ako polovica služieb (60%). Na elektronický spôsob komunikácie prechádzajú postupne všetky súkromné a verejné inštitúcie – napríklad 96% škôl je nejakým spôsobom pripojených k internetu.

Lídrami v používaní vysokorýchlostného broadband pripojenia sú:

  • súkromné firmy (77%)
  • školy (67%)
  • lekári a zdravotnícke zariadenia (48%)

Informačné a komunikačné technológie (ICT) podporuje každá členská krajina ako súčasť balíka národných politík, konštatovala Viviane Reding, komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá, pri príležitosti predstavenia tohoročnej správy i2010. Súčasne privítala „zmenu politického smerovania“ smerom k informatizácii.

Hoci je trend za posledné roky povzbudivý, výsledky nie sú úplne uspokojivé:

  • takmer 40% Európanov vôbec nepoužíva internet,
  • alarmujúca situácia je v Rumunsku, Bulharsku a Grécku, kde nie je do svetovej počítačovej siete stále pripojených 69%, 65%, resp. 62% populácie,
  • správa Komisie z 19. marca odhalila, že prístup k broadband internetu má len každá piata domácnosť,
  • v rámci EÚ jestvujú medzi jednotlivými krajinami priepastné rozdiely v miere informatizácie.

Lídri EÚ na jarnom summite Rady nepodporili návrh Komisie, podľa ktorého má byť do roku 2010 pripojená k vysokorýchlostnému internetu každá tretia domácnosť. Namiesto toho dali prednosť „ambicióznym“ a súčasne nezáväzným národným cieľom.

Komisárka Reding vyzvala, aby v oblasti IT došlo k vytvoreniu „paneurópskych verejných služieb akými sú [napríklad] cezhraničné operácie s elektronickou identitou alebo elektronický podpis.“

Európska komisia predstaví do konca roka sprievodcu digitálnymi právami občana, ktorej cieľom bude „posilniť využívanie nových online technológií.“