Budú čipy RFID poštovým strážnym psom?

Bez správnej technológie „veľmi riskujete, že sa veci stratia,“ komentuje Florent Frederix (Európska komisia) riziká úplnej poštovej liberalizácie.

Do konca roka 2012 by mal každý členský štát zrušiť monopol na doručovanie poštových zásielok. Očakáva sa, že vytvorenie konkurenčného prostredia motivuje viacerých poštových doručovateľov, aby začali pôsobiť cezhranične. Spolu s novými podnikateľskými subjektmi sa počet doručovacích služieb zvýši.

Situácia po roku 2013 bude veľkou skúškou logistiky. Frederix upozornil na jeden praktický problém: Komunikácia medzi mnohými firmami bude náročná a hrozí riziko, že niektoré zásielky sa jednoducho stratia.

Vedľajšiemu efektu liberalizácie by sa dalo predísť elektronickým označovaním poštových obálok a balíkov. Komisia v tejto súvislosti začína obracať svoju pozornosť k bezkontaktným čipom s technológiou Radio Frequency Identification (RFID). Považuje ich za „správne“ riešenie.

Elektronickými čipmi RFID sa označujú zásielky v asi 50 krajinách sveta. Skúsenosti hovoria, že prispeli k skvalitneniu služieb a znížili riziko straty pošty. Čip sa pripne k doručovanému predmetu a jeho skenovaním na jednotlivých poštách sa sleduje, kadiaľ, ako a kedy zásielka prechádza. Akhilesh Mathur zo Svetovej poštovej únie (UPU), orgánu OSN, hovorí, že „ako sa ceny znižujú a rozmery zmenšujú,“ pomocou RFID možno označiť jednotlivo prakticky čokoľvek.

Elektronické označovanie každej zásielky znižuje riziko jej straty prakticky na nulu. Pre vytvorenie celoeurópskeho systému je však potrebné splniť niekoľko predpokladov. RFID čipy musia byť lacné, malé, dostupné a pracujúce na jednotnom štandarde. Veľkosť sa nezdá byť viac problémom. Odpovede na ostatné požiadavky by mohli poskytnúť napríklad spoločnosti Hitachi a Motorola, ktoré začali spoločne pracovať na zdokonaľovaní a väčšej funkčnosti technológie.

Technologická kompatibilita čipov sa môže stať nie tak európskym, ako svetovým problémom. Komisia nedávno odštartovala projekt GRIFS, ktorý si kladie za cieľ diskutovať o globálnom štandarde RFID, ktorý by používali všetci relevantní poštoví doručovatelia.

Celosvetový štandard RFID by otvoril dvere pre ďalšie možnosti využitia technológie. Čipmi RFID by sa mohli začať označovať napríklad tovary v obchodoch. Zákazník by si v takom prípade mohol jednoducho overiť pôvod a iné údaje o potravine, ktorú sa chystá kúpiť. V stave maximálnej rozvinutosti by mohla bezdrôtová identifikačná technológia prispieť k budovaniu niečoho, čo sa nazýva pojmom „internet vecí.“ V praxi ide o myšlienku vzájomnej automatickej komunikácie technických zariadení. Mnohé každodenné aktivity a problémy by sa tak mohli riešiť automaticky, bez nutnosti vynakladať dodatočné ľudské úsilie a čas.