Budúcnosť patrí online médiam

Časy bezplatného prístupu k spravodajstvu väčšiny online médií, sa možno čoskoro skončia. PricewaterhouseCoopers (PwC) vypracoval pre Svetovú novinársku asociáciu (WAF) štúdiu o čítanosti online médií, z ktorej vyplýva, že pohľad čitateľov na internetovú tlač sa mení. Hlavným záverom je, že čitatelia online médií sú pripravení platiť za informácie, ktoré sa publikujú na webových stránkach v tom prípade, ak vydavatelia dokážu ponúknuť rozumný systém spoplatňovania prístupu k svojmu obsahu a intelektuálnemu kapitálu.

Dve tretiny čitateľov novín sú ochotné zaplatiť za všeobecný online obsah. Všetci z nich sú tiež ochotní kupovať si noviny, na ktoré sú zvyknutí, aj napriek tomu, že narastá počet denníkov dostupných bezplatne.

„Spotrebitelia neoceňujú novinárov len pre ich všeobecné spravodajstvo, ale vysoko si cenia preniknutie do podstaty veci a analýzy,“ píše sa v správe. Uvádza sa tam tiež, že „značka je dôležitejšia než médium“.

Správa a jej závery budú oficiálne predstavené na konferencii „Sila printových médií“, ktorá sa uskutoční 27. – 28. mája v španielskej Barcelone.

Tradičné verzus online médiá

„Tradičné noviny majú stále silnú a relatívne lojálnu čitateľskú základňu“, pretože sa pokladajú za spoľahlivejšie než iné médiá. Naviac, ak majú tradičné médiá aj svoje online vydanie, dáva im to „príležitosť viesť a načúvať publiku“, uvádza sa v správe.

Mediálny magnát Rupert Murdoch si myslí, že tradičné médiá majú svetlú budúcnosť: „Som presvedčený, že náklad a počet čitateľov tlačových médií a webových stránok bude rásť, prostredníctvom RSS, e-mailov, na mobilných zariadeniach,“ napísal vo svojom predhovore k inej správe Svetovej novinárskej asociácie, ktorá sa zameriava na inovácie v novinárskom sektore.

„Používanie videa na stránkach online médií dáva pocit skúsenosti, ako by šlo o televíziu – obľúbené informačné médium – čo dáva novinárskym značkám príležitosť osloviť publikum mimo svojich čitateľov a všeobecne z publika televízií,“ píše správa PwC. Na druhej strane však varuje, že mnoho novín „musí ešte revidovať svoje existujúce obchodné modely, aby úplne využili výhody inovácií na trhu a uspokojili požiadavky spotrebiteľov“.

Pokiaľ ide o odosielanie spravodajstva na mobilné telefóny, aj napriek ich vysokej penetrácii túto možnosť užívatelia nepreferujú. Ako sa uvádza v správe, dôvodom je „náročnosť čítania na [mobilných] zariadeniach“.

Kenneth Lerer, spoluzakladateľ Huffington Post, je presvedčený, že médiá „musia dostať svoj obsah na toľko miest, ako sa len dá“. Hovorí: „Budujte svoju online značku. Nie je to náročné, v tomto čase to možno urobiť veľmi rýchlo.“

„Smelo by som budoval svoj online biznis a začal by som plánovaním budúcnosti bez tlačovej verzie. Ak noviny objavujú nové spôsoby zbierania správ [napríklad formou občianskej žurnalistiky], pomáha to vytvárať online komunitu,“ vysvetľuje Lerer. Dodáva, že takýmto spôsobom médiá lákajú viacej čitateľov, čo im zväčšuje priestor pre vytváranie cielenejšieho obchodného modelu.

Pokiaľ ide o obchodné stratégie, Lerer medzi inými spomenul i myšlienky ako zameranie sa viac na publikovanie analýz, než všeobecného spravodajstva, predávanie správ spôsobom, akým sa predáva hudba alebo video cez službu iTunes, či formovanie sa ako nezisková organizácia, čo otvára dvere pre uchádzanie sa o podporu z verejných zdrojov.

Americké tlačové médiá na ústupe, online média na vzostupe

Za posledný rok klesol náklad 25 najvplyvnejších tlačových médií v USA (s výnimkou Wall Streat Journal-u), vyplýva z informácií, ktoré zverejnil Úrad pre audit nákladu. V prípade ďalších 395 denníkov ich týždenný náklad klesol o 7,1 percenta (ide o medziročné porovnanie). Denník New York Times informuje, že 557 americkým denníkom klesol nedeľný náklad o 5,37 percent.

„Nik by nemal odmietať, že to znamená presun pozornosti ľudí z novín na získavanie spravodajstva na webe,“ domnieva sa Rick Edmonds, analytik mediálneho obchodu v Poynter Institute.

Analýza spoločnosti Nielsen Online, ktorú si objednala Asociácia amerických printových médií, konštatuje, že návštevnosť online denníkov a spravodajských portálov rastie. Čitateľská obec webových stránok so spravodajstvom sa neustále rozširuje.

V prvom štvrťroku 2009 stránky amerických médií dokázali lákať mesačne viac ako 73 mil. unikátnych návštevníkov. New York Times informuje, že v porovnaní s prvým štvrťrokom 2008 je to nárast o 10,5 percent.