Čaplovič sa na informatizáciu teší

Krátka správa

Slovenská vláda na včerajšom mimoriadnom zasadaní rozhodla aj o zásadách nového operačného programu v rámci Národného strategického referenčného rámca (NSRR). NSRR je základným programovým dokumentom, podľa ktorého – po jeho schválení v Bruseli – bude Slovensko „míňať“ peniaze z európskych fondov. Novinkou oproti pôvodným návrhom je aj samostatný operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) a po prvý krát bude vôbec nejaký operačný program riadiť úrad vlády. Zodpovedným za OPIS bude podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič.

Euractiv.sk ho v tejto súvislosti požiadal o reakciu. Vicepremiér nám povedal, že je „veľmi spokojný s rozhodnutím vlády.“ Dôvodom je predovšetkým to, že „informatizácia je prierezová záležitosť“ a keďže podpredseda vlády SR „má zriadiť komisiu pre koordináciu a hodnotenie znalostnej ekonomiky v rámci súvisiacich operačných programov a prioritných osí, je z môjho hľadiska takýmto spôsobom postupne napĺňaná úloha podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, za ktorú nesiem zodpovednosť.“ Dušan Čaplovič pre Euractiv.sk taktiež uviedol, že „postupne pri spracovávaní programu Informatizácia spoločnosti sa vykryštalizujú priority.“

Fakt, že je informatizácia spoločnosti samostatným operačným programom chváli aj člen Rady vlády SR pre informatiku Milan Ištván. „Kľúčovou sa však teraz stáva otázka, či dôjde ak ku kompetenčnej zmene v oblasti rezortnej zodpovednosti za informatizáciu,“ povedal pre Euractiv.sk. Teraz ju má ministerstvo dopravy, na ktorom existuje aj sekcia pre informatizáciu spoločnosti. „Systém, že na jednom ministerstve sa rozhodovalo (ministerstvo výstavby) a na druhom boli štátne kompetencie sa doteraz neosvedčil. Riešením by teda bolo presunúť sekciu a asi aj post vládneho splnomocnenca pre informatizáciu na úrad vlády pod gesciu vicepremiéra Čaploviča.“

Podľa dostupných informácií o tom vláda doteraz neuvažovala a takýto návrh neexistuje. Zároveň však nie je vylúčené, že by k takejto zmene kompetenčného zákona nemohlo najneskôr začiatkom budúceho roka dôjsť. M. Ištván upozorňuje, že to súvisí aj s koordináciou výdavkov na informatizáciu, ktoré sa nachádzajú ešte v ďalších operačných programoch. „Malo by sa to navzájom dopĺňať, aby ani koruna nevyšla nazmar, čo sa doteraz stávalo.“

Na informatizáciu spoločnosti vyčlenila Ficova vláda rekordných 993 miliónov eur, čo je v prepočte vyše 36 a pol miliardy korún. Je to o takmer 150 miliónov eur viac, než navrhoval kabinet Mikuláša Dzurindu.